strona główna

22.05.2023

LIII Sesja Rady Powiatu w Kluczborku

 

Najbliższa sesja odbędzie się 29  maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w trybie hybrydowym, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
i Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

W programie obrad:

1. Sprawy porządkowo-organizacyjne:
1.1/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
1.2/ zatwierdzenie porządku obrad,
1.3/ zatwierdzenie protokołu z LII Sesji Rady Powiatu w Kluczborku.

2. Podjęcie uchwał:
2.1/ zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego
na rok 2023.
2.2/ w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
2.3/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Kluczborskiego.

3. Ocena zasobów pomocy społecznej powiatu kluczborskiego za rok 2022.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w Kluczborku za okres od 12.04.2023 r. do 27.04.2023 r.
5. Podjęcie decyzji o zdalnym trybie obradowania kolejnej Sesji Rady Powiatu w Kluczborku.
6. Wolne wnioski
7. Zamknięcie obrad
 

Oprac. BŁ

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku