strona główna

20.04.2018

Zdobywają doświadczenie w Europie

 

Zapewnienie uczniom ZSLT wyjątkowej szansy odbycia praktyki zawodowej na rynku europejskim, zdobycie doświadczenia i kompetencji w zakresie funkcjonowania nowoczesnych rozwiązań logistycznych, ale także poszerzenie umiejętności językowych - to część zalet uczestnictwa w unijnym projekcie.

 

W naszym przypadku praktyka odbyła się w Sevilli w Hiszpanii.

Projekt ten jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

 

 


- Droga od pomysłu do realizacji jest dość długa. Najłatwiej przedstawić to w pewnych etapach - mówiła na spotkaniu podsumowującym projekt Barbara Mazur-Stefaniszyn, koordynatorka i nauczyciel w ZSL-T.

- W naszym przypadku wszystko zaczęło się od nawiązania współpracy z partnerem zagranicznym. Warto tu podkreślić, iż został on pozyskany na portalu e-twinning. Zgodnie ze ścieżką kształcenia celem było, aby nasza młodzież z dwóch roczników mogła odbyć praktyki zawodowe za granicą, mieć szansę podnieść swoje umiejętności językowe i otworzyć się na świat. Praktyki odbyły dwie szesnastoosobowe grupy uczniów.

Kolejnym krokiem było napisanie wniosku, które okazało się najtrudniejszym etapem, ponieważ trwało wiele miesięcy i polegało na opracowaniu wielu dokumentów we współpracy z naszym zagranicznym partnerem podczas rozmów na skypie, wymianie mailowej i rozmowach telefonicznych. Przygotowaliśmy między innymi regulamin rekrutacji uczestników, program praktyk, program kulturowy czy kursy językowe. Wszystkie te dokumenty stanowiły załączniki do wniosku.

Kolejnym etapem były czynności po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Pierwszym elementem było przeprowadzenie rekrutacji wśród uczniów klasy technikum w zawodzie technik logistyk.

Po wyłonieniu uczestników projektu rozpoczęły się kursy językowe, języka angielski nastawiony był na słownictwo zawodowe, a język hiszpański obejmował podstawy. Uczniowie odbyli cykl spotkań z pedagogiem, psychologiem, doradcą zawodowym oraz zostali przeszkoleni z zakresu BHP i pierwszej pomocy. W międzyczasie odbyło się wiele rozmów na skypie pomiędzy stroną hiszpańską a uczestnikami w celu dobrania miejsca praktyk zgodnego z ich preferencjami. Z perspektywy uczestnika wyjazd na 4 tygodnie praktyk to nie tylko ogromna przygoda ale również wyzwanie. Dlatego przygotowanie zapewnione przez szkołę na temat radzenia sobie ze stresem, czy też jak zachować się w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu było niezbędne.
 


 


Równolegle zostały załatwione wszystkie formalności związane ubezpieczeniem, zakupem biletów lotniczych, transferem na lotnisko i samym przelotem.

Najbardziej oczekiwanym etapem była oczywiście sama praktyka, czyli 4 tygodnie praktyki w hiszpańskich firmach, nowe doświadczenia zawodowe, nowe znajomości i przepiękne widoki, ale o tym najlepiej opowiedzą za chwilę nasi uczniowie.

Po powrocie do kraju każdy uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia raportu mobilności.

Ponadto młodzież dzieliła się swoimi przeżyciami zarówno wśród uczniów naszej szkoły jak i z rodzicami i gimnazjalistami podczas Dni Otwartych, a także podczas Forum Młodzieży województwa opolskiego, spotkań z przedstawicielami uczelni wyższych.

Udokumentowaniem doświadczenia zawodowego i kompetencji zawodowych i umiejętności językowych są otrzymane Europassy Mobilności wydane w trzech wersjach językowych oraz certyfikaty ukończenia praktyk, które za chwilę z rąk pana starosty kluczborskiego otrzymają.

Z perspektywy pracodawcy te dokumenty, które załączą do swojego CV, a które zawierają takie nabyte umiejętności jak opanowanie wiedzy z zakresu organizacji pracy przedsiębiorstwa logistycznego, rozwój umiejętności efektywnego zarządzania czasem, rozwój umiejętności sprawnej i efektywnej pracy, umiejętność samodzielnego wykonywania zadań i pracy w zespole na pewno zostaną zauważone i będą wartością dodaną.
 

 

Oprac. ZSL-T

Wideo: B. Łatka

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku