strona główna

03.09.2021

Inwestycja powiatu na ul. Jagiellońskiej

 

Powiat kluczborski zdobył z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg środki na przebudowę przejścia dla pieszych wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego przy ulicy Jagiellońskiej w Kluczborku, zlokalizowanego przy kompleksie boisk sportowych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2.W ramach zadania w przyszłym roku wykonane zostanie wyniesione przejście o nawierzchni koloru czerwonego, powstaną chodniki stanowiące dojście do przejścia dla pieszych, a w celu dostosowania dla osób niepełnosprawnych - poprawione zostanie ukształtowanie wysokościowe nawierzchni dojścia do przejścia i strefy oczekiwania, zastosowany zostanie system informacji fakturowej (odpowiednia kolorystyka i faktura nawierzchni). Powstaną także barierki zabezpieczające trasę dojścia do szkoły. Projekt zakłada też rozbudowę istniejącego oświetlenia ulicznego.

Ponadto wybudowany zostanie chodnik prowadzący od remontowanego przejścia do ulicy Wyspiańskiego.

Planowany koszt całej inwestycji to około 110 tys. zł, zdobyte dofinansowanie - 80 tys. zł. 

Oprac. BŁ


 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku