strona główna

26.11.2021

Uczyli się przedsiębiorczości i języka

 

W Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Entrepreneurial Learning in Europe” w akcji K2 programu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne i Wymiana Szkół, którego celem było zapewnienie uczniom wyjątkowej szansy odbycia wymiany międzynarodowej w Brukseli, co pozwoliło im nie tylko na rozwijanie ducha przedsiębiorczości poprzez nabywanie innowacyjnych postaw, rozbudzanie kreatywnego myślenia i odwagi do przedstawiania pomysłów i rozwiązań, ale także poszerzyło umiejętności językowe i podniosło samoocenę uczestników.

 

 Projekt kierowany jest do szkół ponadpodstawowych, zarówno ogólnokształcących, jak i zawodowych/branżowych, może być realizowany na każdej lekcji w szkole, w szczególności na zajęciach wychowawczych, ale także z doradztwa zawodowego, czy podstaw przedsiębiorczości.

Zaproszeni goście ze Starostwa Kluczborskiego, Kuratorium Oświaty w Opolu, Urzędu Pracy, Departamentu Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, pracodawcy firmy Valdex, doradcy zawodowi i nauczyciele z innych szkół mogli zapoznać się z efektami pracy młodzieży projektu i otrzymali przewodnik - Jak założyć firmę, (w języku polskim i angielskim), w którym krok po kroku są opisane etapy zakładania firmy i co jest niezbędne do prawidłowego jej funkcjonowania. Wskazówki te są wynikiem wielomiesięcznej pracy nad start-upami, które stworzyli uczestnicy projektu pod czujnym okiem mentorów biznesowych. Ponadto, w przewodniku znajduje się przydatne słownictwo biznesowe, które zostało opracowane w trzech wersjach językowych: angielskim, niemieckim i polskim.


Momentem kulminacyjnym tego wydarzenia było wręczenie certyfikatów ukończenia wymiany przez Starostę Kluczborskiego Mirosława Bireckiego i owocna wymiana doświadczeń.
 


 

 

 

Oprac.: Barbara Mazur - koordynator projektu

  

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku