strona główna

TABLICA OGŁOSZEŃ

 

 

 

 

 

 

25.10.2018

Decyzja o udostępnieniu nieruchomości

 

 

 

 

Umowa na usuwanie
pojazdów oraz prowa-
dzenie parkingu
strzeżonego w powiecie kluczborskim

 

 

 

 

 

 

Dotacje
na ochronę zabytków

 

 

OBWIESZCZENIE
dotyczące projektu
uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego
w sprawie
"Programu ochrony
powietrza..."

 

 

 

Roczny
Program Współpracy
Powiatu Kluczborskiego
z organizacjami
pozarządowymi na
2019 rok

 

 

 

 

 

Otwarte konkursy ofert
na realizację zadań
publicznych

 

 

Informacja dotycząca
ważności decyzji
w zakresie zbierania,
odzysku lub
unieszkodliwiania
odpadów

 

 

Zmiany w przepisach dotyczących wydawania
kart parkingowych dla niepełnosprawnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

 

 

Zaproszenie do
składania ofert na
wybór agenta emisji
obligacji komunalnych
Powiatu Kluczborskiego

 

przesunięcie terminu
składania ofert

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamiarze
bezpośredniego
zawarcia umowy
w zakresie publicznego
transportu zbiorowego

 

 

Umowa
o współdziałaniu
w zakresie
przemieszczania,
usuwania, holowania
i przechowywania
pojazdów

 

 

 

 

 

APEL
w sprawie tworzenia
Banku Rodzin Zastępczych

 

 

 

 

Powiatowa Społeczna
Rada ds. osób
Niepełnosprawnych

 

 

 

 

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
informuje...

 

 

 

 

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
informuje...

 

 

 

 

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku