strona główna

STATUT POWIATU KLUCZBORSKIEGO

 

 

Zgodnie  Zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Powiat posiada osobowość prawną oraz wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. O ustroju Powiatu stanowi jego statut.

 

 

pobierz Statut Powiatu Kluczborskiego w formacie .pdf  (182 kB)

UCHWAŁA NR XVI/110/2012 RADY POWIATU W KLUCZBORKU z dnia 2 lutego 2012 r. zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kluczborskiego (52 kB)

UCHWAŁA NR XLIII/327/2014 RADY POWIATU W KLUCZBORKU z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kluczborskiego (68 kB)

UCHWAŁA NR II/4/2014 RADY POWIATU W KLUCZBORKU z dnia 11 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kluczborskiego (64 kB)

UCHWAŁA NR XIII/94/2015 RADY POWIATU W KLUCZBORKU z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kluczborskiego (98 kB)

Uchwała Nr XXV/170/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kluczborskiego (174kB)

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku