strona główna

KARTY USŁUG - Wydział Budownictwa

 

Wydział Budownictwa

pokoje nr 224, 225, tel. 77 418-52-18 wew. 120, 119, 114 77 418-53-81

1. Wydanie pozwolenia na budowę

Wzór wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1) (.doc)

Prośba o wycofanie wniosku (.doc)

Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy (.doc)

Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4) (.doc)

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (.doc)


2. Wydanie pozwolenia na rozbiórkę

Wzór wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1) (.doc)

Prośba o wycofanie wniosku (.doc)

Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy (.doc)

Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-5) (.doc)

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (.doc)


3. Wydanie decyzji przeniesienia pozwolenia na budowę

Wzór wniosku o przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę (.doc)

Prośba o wycofanie wniosku (.doc)

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (.doc)


4. Wydanie decyzji na zmianę pozwolenia na budowę

Wzór wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1) (.doc)

Prośba o wycofanie wniosku (.doc)

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (.doc)

 
5. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Wzór zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (.doc)

Prośba o wycofanie wniosku (.doc)

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (.doc)


6. Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

Wzór zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (.doc)

Prośba o wycofanie wniosku (.doc)

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (.doc)


7. Zgłoszenie robót rozbiórkowych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę

Wzór zgłoszenia robót rozbiórkowych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę (.doc)

Prośba o wycofanie wniosku (.doc)

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (.doc)

 

8. Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

Wzór wniosku - lokal mieszkalny (.doc)

Wzór wniosku - lokal użytkowy (.doc)

 

9. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Wzór zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2) (.doc)

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (.doc)

Prośba o wycofanie wniosku (.doc)

 

 

 


 

 

 

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku