strona główna

KARTY USŁUG - Wydział Budownictwa

 

Wydział Budownictwa

pokoje nr 224, 225, tel. 77 418-52-18 wew. 120, 119, 114 77 418-53-81

1. Wydanie pozwolenia na budowę

Wniosek dostępny na stronie https://e-budownictwo.gunb.gov.pl

Prośba o wycofanie wniosku (.doc)

Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy (.doc)

Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4) (.doc)


2. Wydanie pozwolenia na rozbiórkę

Wniosek dostępny na stronie https://e-budownictwo.gunb.gov.pl

Prośba o wycofanie wniosku (.doc)

Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy (.doc)


3. Wydanie decyzji przeniesienia pozwolenia na budowę

Wniosek dostępny na stronie https://e-budownictwo.gunb.gov.pl

Prośba o wycofanie wniosku (.doc)


4. Wydanie decyzji na zmianę pozwolenia na budowę

Wniosek dostępny na stronie https://e-budownictwo.gunb.gov.pl

Prośba o wycofanie wniosku (.doc)

 
5. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Wniosek dostępny na stronie https://e-budownictwo.gunb.gov.pl

Prośba o wycofanie wniosku (.doc)


6. Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

Wniosek dostępny na stronie https://e-budownictwo.gunb.gov.pl

Prośba o wycofanie wniosku (.doc)


7. Zgłoszenie robót rozbiórkowych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę

Wniosek dostępny na stronie https://e-budownictwo.gunb.gov.pl

Prośba o wycofanie wniosku (.doc)

 

8. Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

Wzór wniosku - lokal mieszkalny (.doc)

Wzór wniosku - lokal użytkowy (.doc)

 

9. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Wniosek dostępny na stronie https://e-budownictwo.gunb.gov.pl

Prośba o wycofanie wniosku (.doc)

 

 

Wnioski do składania w wersji elektronicznej są dostępne na rządowej stronie do składania wniosków w procesie budowlanym e-budownictwo

 


 

 

 

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku