Strona główna | Język
Przewodnik turystyczny po ziemi kluczborskiej

Strona, na której się Państwo aktualnie znajdujecie jest przewodnikiem turystycznym po ziemi kluczborskiej. Zgromadzono w nim wiele, mam nadzieje, interesuj±cych, praktycznych i pożytecznych informacji o Ziemi Kluczborskiej.

Nasz region to obszar o przebogatej i ciekawej historii, korzystnym położeniu geograficznym, na krzyżuj±cych się ważnych szlakach komunikacyjnych, otoczony lasami, z czyst± wod±, nieskażonym powietrzem i czyst± gleb±.

W poł±czeniu z rozwijaj±c± się baz± turystyczn± stwarza to znakomite warunki do wypoczynku i rekreacji. Przygotowane przez poszczególne gminy strefy rozwoju gospodarczego zachęcaj± inwestorów do lokowania tu wła¶nie siedzib nowych zakładów produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Największym jednak bogactwem naszego Powiatu s± jego mieszkańcy, ludzie wykształceni, ambitni i pracowici. Na nich wła¶nie opieramy nasze plany rozwojowe, ł±cz±ce wielokulturow± tradycję z nowoczesno¶ci± i wyzwaniami współczesnego ¶wiata. Jeste¶my otwarci dla wszystkich poszukuj±cych nowych dróg i przygotowani na ciekawe inicjatywy i formy współpracy. Pragnę Państwa zapewniać, że powiat kluczborski jest wła¶ciwym miejscem dla osób pragn±cych realizować swoje plany życiowe.

Serdecznie zapraszam do odwiedzenia Ziemi Kluczborskiej i gwarantuję, że spotkacie się Państwo z życzliwym przyjęciem i go¶cinno¶ci±.

Starosta Kluczborski - Piotr Po¶piech

powrót do góry

 
 
Powered by WebXMedia 2005