strona główna

20.11.2013

Szkoła pełna atrakcji

Tak efekty projektu realizowanego w naszym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 podsumował tygodnik "Kulisy Powiatu". Rzeczywiście projekt pn. Szkoła kluczowych kompetencji" zapewnił uczniom sprawdzenie się w roli przedsiębiorcy, studenta, a także udział w obozach naukowych i dodatkowych zajęciach z matematyki, niemieckiego, technik informatycznych oraz przedsiębiorczości.

Projekt był realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku przez trzy lata, a jego celem było wyposażenie młodzieży w wiedzę i umiejętności, cenne m.in. dla potencjalnych pracodawców. Diagnoza rynku pracy, kierunków kształcenia oraz oczekiwań firm pokazała, że młodzież potrzebuje solidnej wiedzy i umiejętności matematycznych, informatycznych, językowych i z zakresu przedsiębiorczości.

Nauczyciele – Ewa Siwak (matematyka), Jolanta Skrzeszewska (język niemiecki), Anna Kulbit (podstawy przedsiębiorczości), Halina Radwańska i Andrzej Dzierżan (techniki informatyczne) – opracowali programy autorskie realizowane na zajęciach
w ramach projektu, oferujących wiedzę znacznie wykraczającą poza szkolny program.

Uczestnicy projektu jeździli też na zajęcia min. na trening umiejętności psychospołecznych czy wprowadzenie do psychologii, co dało im przedsmak studiowania. Tak jak przedsmak posiadania własnego biznesu dało prowadzenie symulacyjnej wirtualnej firmy, konkretnie z branży telefonii komórkowej. Uczniowie musieli myśleć i decydować jak prawdziwi przedsiębiorcy - gdzie kupić surowce, rozwijać sprzedaż, a także podejmować decyzje logistyczne, finansowe i kadrowe, włącznie z przyjmowaniem wirtualnych pracowników i ograniczaniem zatrudnienia.


Z kolei w czasie wakacji można było na obozach, nad morzem i w górach, połączyć naukę z wypoczynkiem i zabawą.
Kolejną zaletą projektu jest doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt warte 10 tys. zł. Liderem projektu finansowanego z Europejskiego Fundusz Społecznego były Wyższa Szkoła Ekonomii w Lublinie we współpracy z Dolnośląską
Szkołą Wyższą.

 


 

Na zdjęciu: W ZSP nr 1 odbyło się spotkanie podsumowujące projekt z udziałem dyrekcji: Ewy Sygulli, Bożeny Feć,

nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu, uczniów, którzy z niego korzystali i koordynatorek projektu.

 

 

Oprac. M. Kluf

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku