strona główna

27.03.2017

Zorientowani na biznes

 

Firma Kompass Consulting realizuje projekt "ZORIENTOWANI NA BIZNES - program wspierania przedsiębiorczości osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w województwie opolskim" w ramach działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej serdecznie zapraszamy do udziału. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu jest jest kompleksowe wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz promowanie postaw zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy w okresie 01.01.2017 r. – 30.04.2018 r.

Jeśli spełniasz poniższe warunki kwalifikujesz się do otrzymania bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej.


- Masz ukończony 29 rok życia i pozostajesz bez pracy (bezrobotny lub nieaktywny zawodowo)
- Zamieszkujesz teren województwa opolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (w szczególności gminy: Wołczyn, Domaszowice, Radłów, Zębowice, Zawadzkie, Kietrz, Baborów, Pawłowiczki, Lubrza, Biała, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Lubsza i Branice)

- Jesteś osobą znajdującą się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj:
• kobiety
• osoby z niepełnosprawnościami
• osoby po 50 roku życia
• osoby długotrwale bezrobotne
• osoby o niskich kwalifikacjach
• osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia
 

szczegóły:

www.zorientowani.kompass-consulting.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku