strona główna

9.07.2013

Ruszył Zintegrowany Informator Pacjenta
 

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił dla pacjentów Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP), czyli ogólnopolski serwis danych o leczeniu pacjenta i finansowaniu świadczeń przez NFZ. System składa się z czterech głównych części – Serwisu informacyjnego Twój Portal, Informatora Gdzie się leczyć, Rejestru Usług Medycznych oraz zakładki Prawo do świadczeń zdrowotnych.


W następnych etapach system będzie umożliwiał:

  • obsługę wniosków składanych w imieniu świadczeniobiorcy przez rodziców, opiekunów prawnych, pełnomocników,

  • zgłaszanie nieprawidłowości tj. umożliwienie użytkownikowi zgłaszania do NFZ świadczeń, które zostały wykazane przez świadczeniobiorcy, a nie miały miejsca w rzeczywistości,

  • przekazanie NIP i REGON płatnika składek, daty zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia przez świadczeniobiorcę,

  • podanie wysokości składek wpłaconych lub należnych w zestawieniu do kosztów refundacji w zakładce informacje
    o ubezpieczenie,

  • dostosowanie portalu ZIP do wymagań osób niepełnosprawnych,

  • składanie wniosków o dostęp do systemu poprzez e-PUAP i podpis kwalifikowany
     

 

więcej o Zintegrowanym Informatorze Pacjenta na stronie NFZ Opole


 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku