strona główna

23.09.2015

Ostatni dzwonek - zapisy do końca września!

 

Kursy są organizowane w trzech placówkach prowadzonych przez powiat kluczborski: w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 – Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Dlaczego warto zapisać się na KKZ: na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe (min. 18 lat) mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe i docelowo - dyplom technika w wybranym zawodzie. Chodzi o to, abyście jak najszybciej mogli zaczynać pracę z nowymi kompetencjami w ręku.

 To również doskonała propozycja dla studentów i absolwentów szkół wyższych umożliwiająca skorygowanie nietrafnego pierwszego wyboru lub poszerzenie swoich kwalifikacji oraz zainteresowań. W łatwy sposób można zmienić zawód na wymarzony (oparty na pasji i/lub poszukiwany na rynku pracy).

Wyjaśnimy wam jak to wygląda: osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje świadectwo potwierdzające te kwalifikacje. Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1,K2,K3) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu, co zostanie potwierdzone stosownym dokumentem z tytułem technika (gdy macie wykształcenie średnie) lub tytułem zawodowym.

Przypominamy, że kursy, poza ewidentnymi korzyściami dla uczestników, mogą dać także korzyści pracodawcom, ponieważ powiat tworzy właśnie model współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy przy organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla bezrobotnych, kursów dopasowanych do zapotrzebowania konkretnych pracodawców, z możliwością odbycia 6-miesięcznych staży.

Tydzień temu pisaliśmy w "Kulisach Powiatu” oraz na stronie www.powiatkluczborski.pl o kwalifikacyjnych kursach zawodowych i osobach, które właśnie je kończą w naszych placówkach. Zachęcone faktem, że są bezpłatne i prowadzone na wysokim poziomie chcą zapisać się na kolejne.

Nasz Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego szczególnie poleca kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) w zawodzie fryzjer. Ma też w ofercie inne KKZ: w branży gastronomicznej - produkcja wyrobów piekarskich, produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych oraz opiekuńczej - świadczenie usług opiekuńczych.

Oferta kursów we wszystkich trzech placówkach – ZSP nr 1, ZSP nr 2 - CKU i w WODiDZ-u jest dopasowana do oczekiwań lokalnych pracodawców. W niektórych branżach występuje deficyt fachowców.

Szczegółowe informacje na temat KKZ można znaleźć na ich stronach internetowych, na profilach tych placówek na Facebooku, a także bezpośrednio w szkole lub telefonicznie. Można też dzwonić do Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa, pod nr 77 418 52 18 wew. 164 do 166.
 


KKZ przeznaczone są dla osób, które:

 • dokumentem chcą potwierdzić swoje kwalifikacje zawodowe,

 • uzupełnić wiedzę w danym zawodzie,

 • chcą się przekwalifikować,

 • potrzebują zdobyć uprawnienia do wykonywania danego zawodu,

 • muszą podnieść kwalifikacje w zakresie danego zawodu na potrzeby pracy,

 • starają się o nowe kwalifikacje zawodowe na rynku pracy,

 • chcą podjąć dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej

Warto wspomnieć, że osoby po gimnazjum, zasadniczej Szkole Zawodowej mogą zdobywać konkretne kwalifikacje w zawodzie. Nie muszą mieć średniego wykształcenia, by otrzymać świadectwa potwierdzające te kwalifikacje.

W naszym powiecie kursy organizowane są:

 • W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1:
  w branży administracyjno – biurowej (pracownik biurowy, pracownik administracji, pracownik organizacji reklamy); turystyczno – gastronomicznej (pracownik żywienia i usług gastronomicznych, pracownik recepcji hotelowej, pracownik obsługi turystycznej)

 • W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 – Centrum Kształcenia Ustawicznego:
  w branży elektrycznej (m.in. montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych, kończąc kurs uzyskuje się możliwość zdobycia zawodu elektromechanik); w branży samochodowej (m.in. diagnozowanie i naprawa podzespołów
  i zespołów pojazdów samochodowych; kończąc kurs zdobywa się zawód mechanik pojazdów samochodowych);
  w branży mechanicznej (użytkowanie obrabiarek skrawających oraz wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, kursy te dają możliwość uzyskania zawodu operator obrabiarek skrawających i ślusarz); w branży budowlanej (wykonywanie robót murarskich i tynkarskich, uzyskuje się zawód murarz – tynkarz), w branży handlowej (prowadzenie sprzedaży, po kursie ma się zawód – sprzedawca).

 • W Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku:
  w branży usługowej (wykonywania zabiegów fryzjerskich i projektowanie fryzur); w gastronomicznej (produkcja wyrobów wędliniarskich, produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych); w branży opiekuńczej (świadczenie usług opiekuńczych, udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej; ukończenie tych kursów daje możliwość uzyskania zawodu opiekunki środowiskowej/opiekuna środowiskowego oraz zawodu asystenta osoby niepełnosprawnej).

Oto link do naszych kursów. Uwaga! Znajdziecie tam również szczegółowe informacje na czym polegają kwalifikacyjne kursy zawodowe, ile kwalifikacji ma zawód i kto może otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe: http://www.powiatkluczborski.pl/aktualnosci/edukacja_2015.htm 

Dzięki kursom możecie nauczyć się nowego zawodu, łatwiej znaleźć lub zmienić pracę. Pospieszcie się – termin upływa z końcem września!

 

 


 

 

Oprac. M. Kluf

 

 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku