strona główna

22.10.2015

Mamy 10 nowych rodzin!

 

Ten rok należy do rekordowych, jeśli chodzi o utworzenie rodzin zastępczych w powiecie kluczborskim. Od stycznia do jesieni opiekę nad dziećmi rozpoczęło dziesięć nowych rodzin. Obecnie w 71 rodzinach przebywa ponad 100 dzieci.

O tym pozytywnym rekordzie informowało również Radio Opole.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku od lat poprzez systematyczne informowanie i kampanie na rzecz rodzicielstwa zastępczego stara się zwiększać liczę rodzin gotowych na przyjęcie dzieci na naszym terenie.

Iwona Rudnicka-Hrynyszyn, dyrektor kluczborskiego PCPR: - Świadomość na temat rodzin zastępczych zarówno w kraju, jak
i w powiecie kluczborskim jest coraz większa. Mamy bardzo dobrą kadrę, która gwarantuje kompleksowe przygotowanie do tej roli. Również same rodziny zastępcze mają z naszej strony zagwarantowaną pomoc prawną, psychologiczną czy pedagogiczną.

 


Jeden z dorocznych pikników dla rodzin zastępczych organizowany przez PCPR.

  


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku organizuje konsultacje i spotkania dla rodzin zainteresowanych przyjęciem dzieci. W tej chwili kilka z nich przechodzi szkolenia tak, aby ostatecznie zyskać status rodziny zastępczej.

Tu również znajdziesz informację i wypowiedź na ten temat Iwony Rudnickiej - Hrynyszyn, dyrektor PCPR:
http://radio.opole.pl/100,122629,kluczbork-dziesiec-nowych-rodzin-zastepczych-tyl

Szczegółowe informacje kto może zostać rodzicem zastępczym można uzyskać w PCPR. Oto dane kontaktowe:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Sienkiewicza 20B
46-200 Kluczbork
tel. 77 418 00 30
tel. 77 410 70 34

e-mail: kluczbork@pcpr-kluczbork.pl


Oprac. M. Kluf


 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku