strona główna

6.03.2012

Renata Jażdż-Zaleska – dyrektorem szpitala w Polanicy

 

Dotychczasowa prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku obejmuje stanowisko dyrektora Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju, którego organem prowadzącym jest Ministerstwo Zdrowia.

Ministerialny szpital w Polanicy-Zdroju jest w trakcie przekształcania w spółkę prawa handlowego. Rzecznik szpitala w Polanicy-Zdroju potwierdziła w portalu „Rynek Zdrowia” odwołanie dotychczasowego dyrektora i fakt, że przekazania przez niego obowiązków nowej szefowej. Wcześniej media spekulowały o możliwym powierzeniu Renacie Jażdż – Zaleskiej stanowiska wiceministra zdrowia.


Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy-Zdroju, którym będzie teraz kierować położone jest w jednym z najpiękniejszych uzdrowisk polskich w Polanicy-Zdroju. Placówka oferuje wysokospecjalistyczną i kompleksową opiekę medyczną i świadczenia ambulatoryjne. Na terenie Centrum działa Sudeckie Centrum Kardiologiczno-Angiologiczne. Jest to oddział Polsko-Amerykańskich Klinik Serca.

Renata Maria Jażdż-Zaleska była prezesem zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Szpital Powiatowy w Kluczborku od 2003 r. Jest radną Sejmiku Województwa Opolskiego (PSL), prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorządowych, ekspertem w zakresie przekształceń w ochronie zdrowia.

Renata Jażdż-Zaleska zrezygnowała z kierowania kluczborskim szpitalem, głównie dlatego, że – jak tłumaczyła między innymi w mediach – postanowiła podjąć się nowego wyzwania. Zaznaczyła, że zostawia PCZ w dobrej kondycji, pozytywnie oceniając współpracę z powiatem kluczborskim, który jest właścicielem spółki i z jego władzami.

 

 

Oprac.: M. Kluf

Foto: www.rynekzdrowia.pl
 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku