strona główna

8.10.2014

Znakujemy zabytki powiatu kluczborskiego


Starosta Kluczborski w uzgodnieniu z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i za zgodą współwłaścicieli zabytków, rozpoczyna działania zmierzające do oznakowania zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru położonych na terenie powiatu kluczborskiego znakiem informującym o tym, że zabytek ten podlega ochronie.


Akcja pn. "ZNAKUJEMY ZABYTKI POWIATU KLUCZBORSKIEGO" przyczyni się do podniesienia świadomości u mieszkańców i turystów o wyjątkowej wartości danego obiektu. Znaki będą stanowiły także formę promocji dziedzictwa narodowego. Wykorzystuje się je w celu zapewnienia obiektom zabytkowym rozpoznawalności i ochrony prawnej. Przyczyniają się one również do przeciwdziałania ewentualnym aktom wandalizmu bądź nieumyślnego naruszania zabytkowej substancji przez użytkowników.

 

 

Nowe znaki zostaną wykonane i umieszczone na zabytkach nieodpłatnie.  Informacje o chęci przystąpienia do ww. akcji należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, elektroniczną na adres e-mail: starostwo@powiatkluczborski.pl, lub dostarczyć osobiście do biura obsługi klienta (III piętro). Z dopiskiem ZNAKUJEMY ZABYTKI POWIATU KLUCZBORSKIEGO w terminie do 30 stycznia 2015 roku. W informacji należy podać adres nieruchomości na której ma być umieszczony znak, zgodę właścicieli oraz adres do korespondencji lub telefon.


O dalszych krokach uczestnicy akcji będą sukcesywnie informowani z początkiem I kwartału 2015 roku.


Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 077 418 52 18 wew. 178 lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego Kluczborku pokój nr 414 IV piętro (w części nad warsztatami szkolnymi). Informacja o znakowaniu zostanie też przekazana urzędom miejskim i gminnym oraz właścicielom i zarządcom zabytkowych obiektów.
 

Oprac. Jadwiga Smolińska – Jamka

Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Zabytków

w Starostwie Powiatowym w Kluczborku
 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku