strona główna

28.06.2012

Zainwestowaliśmy prawie 25 milionów

 

Wszystko o powiatowych inwestycjach, wydatkach, zrealizowanych planach, pozyskanych funduszach, o sytuacji finansowej samorządu i udzielonym absolutorium w wywiadzie ze starostą Piotrem Pośpiechem dla „Kulis Powiatu”.

- Czy absolutorium udzielone?

- Tak. Czternastego czerwca bieżącego roku Rada Powiatu rozpatrzyła sprawozdanie i udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium.

- Jakim stosunkiem głosów?

- Głosowało szesnastu radnych, czternastu było za udzieleniem absolutorium, dwóch wstrzymało się od głosu, trzech było nieobecnych. Jeśli można, to przy okazji chcę podziękować za to wsparcie ze strony Rady Powiatu. Absolutorium to zawsze moment szczególny, oczywiście dla Zarządu, ale pamiętać należy, że na wynik budżetu składa się praca wielu moich współpracowników, więc to głosowanie to także ocena pracy wielu ludzi. Wszystkim moim współpracownikom dziękuję za kolejny rok dobrej i nie łatwej pracy.

- Dobrej, bo…?

- Dobrej bo w 2011 roku powiat zdołał wypełniać swoje ustawowe zadania wyjątkowo skutecznie. Zainwestowaliśmy prawie 25 mln zł prawie 8 mln zł pozyskaliśmy z zewnątrz. To wszystko dokonywało się w bardzo trudnych warunkach ograniczeń finansowych związanych ze zmianą przepisów finansowych dla samorządów. Właściwie od pierwszego dnia 2011 roku pracowaliśmy ze świadomością, że całość realizowanych inwestycji planowana była w innych realiach finansowych, a zupełnie w innych trudniejszych przyszło je realizować. Ponadto realizacja tak znaczących inwestycji wymagała sięgania po różne instrumenty finansowe. Trzeba było korzystać z factoringu samorządowego, umów z odroczonym terminem płatności, a wszystko po to, żeby nie stracić ani grosza z pozyskanych środków.

- Przypomni Pan co udało się zrobić? Najważniejsze zadania.

- Z przyjemnością to zrobię. Odbudowaliśmy prawie 12 km dróg powiatowych, w tym ulice: Jagiellońską, Moniuszki, Grunwaldzką, Waryńskiego, Jana Pawła II w Kluczborku oraz drogi w Lasowicach Wielkich i Chudobie.
Dokończyliśmy ogromną inwestycję na ulicy Sienkiewicza w Kluczborku, obok Urzędu Skarbowego, gdzie mieści się nasza Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, ośrodek interwencji kryzysowej oraz wyposażana aktualnie rehabilitacja zdrowotna.
Zbudowaliśmy także Inkubator Przedsiębiorczości, położony przy ul. Sienkiewicza w Kluczborku, obok Urzędu Pracy. Kompleksowo wyremontowaliśmy osiem ogromnych obiektów naszych szkół, wprowadzając jednocześnie system zarządzania i monitorowania energii cieplnej, elektrycznej i wody. Te obiekty udało się przenieść do innej epoki. To są te najważniejsze zadania.

- Czyli powiat się wzbogacił?

- O nowe obiekty i pozyskane środki tak. Skoro pada to pytanie, to chcę wyjaśnić, że częścią sprawozdania z realizacji budżetu jest informacja o stanie mienia komunalnego, czyli majątku powiatu. Nie wolno tego mylić ze stanem środków finansowych na rachunku bankowym.
Stan majątku powiatu na koniec 2011 roku w odniesieniu do końca 2010 roku wzrósł o ponad 55 mln zł. A to za sprawą poniesionych nakładów inwestycyjnych, przejęcia na własność powiatu działek gruntowych kluczborskiego PKS-u oraz nowej wyceny budynków.


- Nieruchomości PKS-u są własnością powiatu, czy tak?

- Właśnie po prawie półtorarocznym staraniu przejęliśmy od Skarbu Państwa działki gruntowe tego przedsiębiorstwa, a więc jesteśmy ich właścicielem.

- To wszystko brzmi dobrze, ale skoro tak, to dlaczego powiat kluczborski jest na liście Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w gronie tych, których zadłużenie jest na tyle wysokie, że wymaga rodzaju szczególnego nadzoru?

- Trudno mówić o szczególnym nadzorze, bo on jest taki sam jak wszystkich samorządów Opolszczyzny. Odbywa się na podstawie tych samych dokumentów sporządzanych jako sprawozdania przez każdy samorząd.

- Proszę o odpowiedź na pytanie.

- Oczywiście, już odpowiadam. Na zaistniałą sytuację składają się dwa problemy, które musimy rozwiązać.
Likwidacja zadłużenia po byłym SPZOZ-ie, które jest już w 2012 roku spłacane zgodnie z przepisami nowej ustawy o działalności leczniczej. Wykonaliśmy procedury przewidziane w ustawie i złożyliśmy wniosek o należną nam dotację z budżetu państwa w wysokości 4 mln zł. Te pieniądze dostaniemy. Należy się nam również umorzenie części zobowiązań wobec ZUS-u, umorzenie to przysługuje nam ustawowo, więc też z niego skorzystamy. Całość tych działań pozwoli nam wreszcie uwolnić się od starych spraw jeszcze w tym roku.
Drugi problem to umowa na mocy której przeprowadziliśmy inwestycje w naszych szkołach. Kiedy podpisywałem umowy z wykonawcą w 2010 roku obowiązywały inne przepisy finansowe. Kiedy realizowałem inwestycje w 2011 roku zmieniono przepisy dotyczące sposobu wyliczania zadłużenia, mocno je zaostrzając. W ten sposób umowy z odroczonym terminem płatności kazano nam wliczać do zadłużenia. Nasza umowa nie mieści się w nowych rygorach prawnych, co wiemy po dogłębnej analizie problemy, dlatego wystąpiliśmy do opolskiego RIO o zmianę stanowiska w naszej sprawie. Jest duża szansa na powodzenie, ponieważ nie może być tak, że umowa, która w oczywisty sposób przynosi korzyści dla samorządu, jednocześnie wpływa na pogorszenie jego oceny. Wreszcie umowa została zawarta przed zmianą prawa, które podobno nie działa wstecz.

- Nie można niczego spłacić bez pieniędzy, więc proszę konkretnie o wyliczenie na jakie pieniądze powiat może w tym roku liczyć?

- Proszę bardzo: umorzenie w ZUS-ie to prawie 2 mln zł., dotacja z budżetu państwa to 4 mln zł, dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska to ponad 4 mln zł. Czyli na dzień naszej rozmowy, już w bieżącym roku, powiat uzyskał ponad 10 mln zł. na spłatę zobowiązań, a to jeszcze nie koniec. Do końca roku poukładamy nasze sprawy i mam nadzieję, ruszymy z kopyta do przodu.


- Co w tym roku, czy tylko problemy ze spłatą zobowiązań?

- Nie, aktualnie realizujemy inwestycję w powiatowym ośrodku rehabilitacji przy ul. Sienkiewicza w Kluczborku. Piękny nowy obiekt, a w nim rehabilitacja dziecięca i dla dorosłych, SPA, grota solna i tężnie, a to wszystko już z końcem lipca br. będzie gotowe. Koszt 590 tys. zł. Cały kompleks zyskał też drogi wewnętrzne i około osiemdziesięciu miejsc parkingowych. Koszt to pół mln zł. Wreszcie całość będzie gotowa tak jak sobie to wymarzyliśmy. Tereny, które jeszcze niedawno straszyły zaroślami są zagospodarowane i będą służyć ludziom i to tym najbardziej potrzebującym.
Kończymy też remonty na drogach powiatowych. W sumie w różnych miejscach powiatu poprzez nakładki asfaltowe wyremontujemy do końca czerwca prawie 7 km dróg, tyle, że rozsiane po całym powiecie, w miejscach które wymagały pilnych interwencji.
Kolejne inwestycje w przygotowaniu.

 


 

Oprac.: M.Kluf

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku