strona główna

30.08.2012

„Wyprawka szkolna 2012”

W tym roku także pierwszoklasiści ze szkół ponadgimnazjalnych zostali objęci rządowym programem pomocy uczniom w 2012 r. pn. „Wyprawka szkolna”, w ramach którego mogą się starać o dofinansowanie do zakupu podręczników. Termin składania wniosków upływa 6 września.

Więcej informacji na temat kwot dofinansowania, kryteriów przyznawania pomocy oraz formularze wniosków znajdują się na stronie internetowej:

http://www.ao.kluczbork.pl/news/20120827_wyprawka.html
 


„W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” Administracja Oświaty w Kluczborku informuje, iż dofinansowaniem do zakupu podręczników w Gminie Kluczbork będą objęci:

 • uczniowie rozpoczynający naukę w roku szkolnym 2012/13 w klasach I-IV szkoły podstawowej, klasach I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej tj.: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, w klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, w klasie I liceum plastycznego lub klasie I albo VII ogólnokształcącej szkoły baletowej,

 • uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, pobierający naukę w roku szkolnym 2012/13 w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych.
  Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników kwoty tzw. wyprawki wynoszą odpowiednio:
  - do 180 zł - dla uczniów klasy I, II i III szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów w/w klas.
  - do 210 zł - dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej,
  - do 325 zł - dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum,
  - do 352 zł - dla uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.”

Przypominamy, że dokumentem potwierdzającym zakup podręczników jest faktura, rachunek oraz paragon. W przypadku braku w/w dowodów zakupu, należy przedłożyć oświadczenie o dokonaniu zakupu wraz z informacją o rozliczeniu tych wydatków tylko w ramach tzw. „wyprawki”. Wysokość dofinansowania nie może być wyższa niż kwota wydatkowana na zakup podręczników.

 

 

Oprac. M. Kluf
 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku