strona główna

13.03.2013

Nasze dzieci „W sieci”

Jak rozpoznać objawy uzależnienia od komputera, internetu, portali społecznościowych, hazardu w sieci, gdzie szukać pomocy, a przede wszystkim jak przeciwdziałać – odpowiedzi na te pytania daje program „W sieci”. Pilotażowo, jako pierwszy tego typu w kraju, wprowadzany jest w trzech szkołach powiatu kluczborskiego.

Te placówki to: Zespół Szkół Licealno – Technicznych, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Publiczne Gimnazjum nr 1. Program "W sieci" został stworzony przez zespół psychologów z Pracowni Rozwoju Osobistego w Opolu, kierowany przez Mirosławę Olszewską, pełnomocnika marszałka województwa ds. przeciwdziałania narkomanii. W zespole tym jest też Anna Włodarczyk, psycholog z kluczborskiego ZSO, stąd wybór naszych szkół do pilotażowej realizacji programu, który wkrótce może mieć zasięg ogólnopolski. Jego realizację w naszych placówkach dofinansowuje Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie.

- Program jest podzielony na dwa etapy – mówi Anna Włodarczyk. - Pierwszy obejmuje nauczycieli, którzy otrzymają niezbędną wiedzę na temat zagrożeń związanych z internetem, komputerami, a nawet nałogowym korzystaniem z telefonów komórkowych, oraz instrumenty do możliwie szybkiego rozpoznawania objawów, a także informacje gdzie i w jakich przypadkach szukać pomocy. Nauczyciele otrzymają też narzędzia do wprowadzania tej tematyki na godzinach wychowawczych.

Chodzi nie tylko o uzależnienie od sieci, czy portali społecznościowych, ale inne zagrożenia, jak choćby nadmierny ekshibicjonizm, uleganie lansowanym w sieci niebezpiecznym stylom bycia i sporo innych.

Drugi etap kierowany do uczniów, ma za zadanie pokazać jak korzystać z komputera, internetu i innych technicznych nowinek ze zdrowym podejściem, by nie przekroczyć tego momentu, gdy kończy się rozsądek a zaczyna problem.

Nieco więcej na ten temat:

http://www.powiatkluczborski.pl/aktualnosci/forum_2012.htm
http://szkola.wp.pl/kat,1021419,title,Mlodziez-w-sieci-cyberagresja,wid,13108625,wiadomosc.html?ticaid=11038b 

 

 

Oprac. M. Kluf

foto: szkola.wp.pl

 

 

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku