strona główna

8.07.2014

Są jeszcze wolne miejsca w szkołach

 

Trwa nabór uzupełniający do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat. Nabór dodatkowy dla gimnazjalistów, którzy mają jeszcze do zdania egzamin poprawkowy, odbędzie się 28 sierpnia.

Na obecnym etapie można powiedzieć, że największym zainteresowaniem tegorocznych absolwentów gimnazjów z naszego powiatu cieszył się kierunek technik logistyk, a po nim technik informatyk w Zespole Szkół Licealno – Technicznych. Na obydwa kierunki kandydatów z pierwszej preferencji było więcej niż miejsc.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących tradycyjnie największym zainteresowaniem cieszyła się klasa matematyczno – fizyczna, a po niej klasy: medyczno – farmaceutyczna, biologiczno – chemiczna i społeczno – prawna.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 uczniowie najchętniej wybierali kierunki: technik ekonomista, oraz technik żywienia i usług gastronomicznych, a w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 - Centrum Kształcenia Ustawicznego kierunki: technik budownictwa, technik elektryk, technik pojazdów samochodowych.

Jeśli chodzi o wolne miejsca w szkołach to w I LO w ZSO jest jeszcze 1 wolne miejsce w klasie biologiczno – chemicznej
i 1 miejsce w klasie lingwistyczno – dziennikarskiej. W II LO w ZSL-T są 4 wolne miejsca w klasie politechnicznej i 2 miejsca
w klasie biologiczno–chemicznej.

W technikach wolne miejsca są jeszcze w: Technikum nr 1 w ZSL-T na kierunku technik mechanik, w Technikum nr 2 w ZSP
nr 2 na kierunkach technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa, technik elektryk, technik transportu kolejowego,
a w Technikum nr 3 w ZSP nr 1 na kierunkach: technik ekonomista, technik hotelarstwa i technik organizacji reklamy.

Zainteresowani kształceniem zawodowym też jeszcze mają szansę znaleźć miejsce w zasadniczych szkołach zawodowych
w ZSP nr 1 i ZSP nr 2

Ostateczny termin zakończenia rekrutacji to 29 sierpnia.

Informację o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie kluczborskim można znaleźć na stronie internetowej https://opolskie.edu.com.pl  w zakładce "Wolne miejsca".

 


Oprac. M. Kluf

 

 
 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku