strona główna

2.02.2012

Sanepid o jakości wody po awarii 
 

Po awarii sieci wodociągowej, która miała miejsce 31.01.2012 r. przy ul. Jagiellońskiej w w Kluczborku Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kluczborku przeprowadziła niezbędne badania mikrobiologiczne wody.

Państwowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku w komunikacie wydanym 3.02.2012 informuje, że:

"Jakość wody pobranej do badań mikrobiologicznych w dniu 01.02.2012 r. w zakresie oznaczonych parametrów (bakterie grupy coli, bakterie Escherichia coli i enterokoki) spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późniejszymi zmianami) i jest przydatna do spożycia."

 

fot. Jupiterimages

Oprac.: M. Kluf

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku