strona główna

02.08.2019

Wniosek o pożyczkę złożony

 

Informujemy, że w dniu 1 sierpnia br. wniosek o udzielenie pożyczki długoterminowej został złożony. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z Raportem o stanie gospodarki finansowej powiatu kluczborskiego. Dokument został opracowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową (organ nadzoru finansowego nad samorządami), jako niezbędny załącznik do wniosku.             W podsumowaniu dokumentu czytamy m. in, że „przyczynami złej sytuacji finansowej Powiatu były nadmierne wydatki           w latach poprzednich, nieznajdujące pokrycia w osiąganych dochodach. Ostateczne załamanie finansów Powiatu nastąpiło       w roku 2018, kiedy to poprzedni Zarząd Powiatu nie mogąc spełnić wymogów prawnych obsługi długu zdecydował o zawarciu umów subrogacji na niekorzystnych warunkach (koszt marży przed subrogacją wynosił 3.606.824,93 zł, po subrogacji 22.592.169,25 zł, przyp. wł.), przy czym ich ocena jako ”niekorzystne” została zawarta we własnych dokumentach tegoż Zarządu. Okoliczności zawarcia umów subrogacji były przedmiotem kontroli kompleksowej i ostatecznie skutkowały złożeniem zawiadomienia do organów ścigania o popełnieniu przestępstwa w tym zakresie przez poprzedni Zarząd.”
Nowy Zarząd Powiatu przedstawił Radzie Powiatu program postępowania naprawczego, który został uchwalony w dniu           20 marca 2019 r.
Jego konsekwentna realizacja, w tym skuteczne prowadzenie działań oszczędnościowych, a także pozyskanie pożyczki            z budżetu państwa mają w perspektywie kilku lat doprowadzić do uzdrowienia sytuacji finansowej Powiatu.
 

 

 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku