strona główna

17.11.2016

Nasz człowiek w Warszawie

 

Paweł Wąsiak, dyrektor Powiatowego Inkubatora Przedsiębiorczości został członkiem komitetu akredytacyjnego ds. systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. To oznacza, że jedyny reprezentant Opolszczyzny w wyżej wymienionym gremium jest z powiatu kluczborskiego.

 Do zadań Komitetu należy między innymi: "proponowanie i opiniowanie standardów usług i działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz kryteriów stosowanych przy ocenie wniosków o przyznanie akredytacji, czy występowanie do Ministra z wnioskiem o podjęcie działań monitorujących spełnianie standardów usług i działania wobec akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej".

Do czego jest potrzebna akredytacja? "Ma służyć zidentyfikowaniu tych OWES, które świadczą usługi o najwyższej jakości
i których działania przynoszą wymierne i trwałe efekty, m.in. zatrudnieniowe. Wiąże się to z tym, że środki unijne na funkcjonowanie OWES będą przekazywane tylko tym podmiotom, które pozytywnie przejdą proces akredytacji (źródło: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/1035751?projekt=61388Ocenia 

- W powiecie kluczborskim ekonomia społeczna rozwija się od kilkunastu lat, z sukcesem, z tutejszych wzorców mogą czerpać inne podmioty w Polsce
- dodaje Paweł Wąsiak.

Przypomnijmy: Paweł Wąsiak jest od dawna ekspertem przedsiębiorczości społecznej. Ukończył studia podyplomowe "Zarządzanie gospodarką społeczną" i "Zarządzanie polityką społeczną w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, w 2014 r. współtworzył, a następnie kierował pierwszym na Opolszczyźnie Centrum Integracji Społecznej
CISPOL" w Polanowicach. W latach 2008 - 2011 był głównym specjalistą ds. przedsiębiorczości społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu. Współautor projektów unijnych w obszarze ekonomii społecznej obejmujących województwo opolskie.

Uczestniczył między innymi w pracach podkomisji sejmowej dotyczących przy ustawie o spółdzielniach socjalnych. Jest współautorem "Leksykonu spółdzielczości socjalnej". Prowadzi działalność doradczą i ekspercką przy tworzeniu nowych podmiotów gospodarki społecznej.

Komitet zajmuje się również przyznawaniem akredytacji. W województwie opolskim działają dwa certyfikowane Ośrodki Ekonomii Społecznej w gminie Byczyna i w Krapkowicach.

Więcej o tym, co to jest ekonomia społeczna: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/433225
 

 

Oprac. M. Kluf

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku