strona główna

12.04.2017

Uniwersytet Jagielloński będzie w I LO...

 

Co najstarsza i najlepsza uczelnia w kraju będzie robić w prowadzonej przez nasz powiat szkole? Będzie patronować kształceniu uczniów w klasach  humanistycznych - brzmi odpowiedź. Zespół Szkół Ogólnokształcących właśnie podpisał umowę o współpracy. To duże wyróżnienie dla szkoły.

 Prodziekan Wydziału Polonistki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Kluczborku Mariusz Kaczmarski podpisali trzyletnią umowę o patronacie najlepszej i najstarszej polskiej uczelni nad klasami humanistycznymi.

 

- Od września uczniowie będą mogli uczestniczyć w cyklu comiesięcznych wykładów prowadzonych w I LO przez pracowników Wydziału Polonistyki UJ. Oprócz tego cztery razy w roku uczniowie klas humanistycznych będą brać udział w warsztatach organizowanych na krakowskiej uczelni, sesjach naukowych, dyskusjach oraz spotkaniach organizowanych przez Wydział Polonistyki UJ - wylicza zalety Mariusz Kaczmarski. - Ponadto najlepsi, uzdolnieni polonistycznie uczniowie z klas humanistycznych naszej szkoły, będą mogli się starać o pomoc pracowników naukowych UJ w rozwijaniu swoich zainteresowań, korzystać z czytelni Wydziału Polonistyki UJ oraz uczestniczyć w pracy studenckich kół naukowych.

Współpraca z renomowaną polską uczelnią umożliwi jeszcze lepsze kształcenie humanistyczne uczniów ZSO, a to może się przełożyć na jeszcze lepsze wynikami matu, nie wspominając o tym, że współpracy z kadrą najlepszej uczelni w kraju uatrakcyjnia ofertę szkoły.

 

Oprac. M. Kluf

Foto: ZSO Kluczbork
 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku