strona główna

23.06.2015

Jak uczyć uczących…

 

Prawie 800 nauczycieli z 48 placówek oświatowych z powiatu kluczborskiego wzięło udział w trwającym 2 lata pilotażu nowego systemu doskonalenia nauczycieli. Projekt był realizowany przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

 


Podczas konferencji podsumowującej projekt pn. "Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli powiatu kluczborskiego" nauczyciele, doradcy metodyczni z powiatów oleskiego i namysłowskiego, mieli okazję poznać wnioski
z pilotażu nowego system doskonalenia, który testowano w naszym powiecie. Ci, którzy wzięli udział w projekcie dokonali obiektywnej oceny nowego systemu doskonalenia i zaprezentowali wypracowane w jego ramach dobre praktyki. Podczas konferencji zorganizowanej przez PODN, w której wzięło udział prawie 200 osób. Była ona adresowana do tych, którzy
z nowego system będą dopiero korzystać.

 

 


Projekt realizowany był od 1 września 2013 r. i zakończy się 31 sierpnia br. Wzięło w nim udział 48 placówek z naszego powiatu, w tym: 8 przedszkoli, 22 szkoły podstawowe, 10 gimnazjów i 8 szkół ponadgimnazjalnych. W roku szkolnym 2013/2014 z projektu skorzystało 761 nauczycieli, w kolejnym – 747.


- W projekcie realizowane były dwie formy wsparcia: proces wspomagania bezpośrednio w szkołach i przedszkolach poprzez realizacje tzw. Rocznych planów wspomagania oraz w tzw. Sieciach współpracy i samokształcenia nauczycieli – wyjaśnia Anna Dzierżan, dyrektor PODN.

 

 

 

 


Wsparcie prowadzone było przez 20 ekspertów. Nauczyciele z 48 szkół i przedszkoli skorzystali z 1440 godzin warsztatów,
z 1152 godzin wsparcia poprzez konsultacje grupowe z ekspertami oraz z 576 godzin konsultacji indywidualnych nauczycieli
z ekspertami.


Co różni nowy system doskonalenia nauczycieli od starego? Jedna z różnic to ta, ze dotychczas rynek szkoleń kształtowany jest przez dostępna ofertę, a nie poprzez rzeczywiste potrzeby szkoły. Do tego nie ma mechanizmów przekazywania kompetencji zdobytych przez pojedynczego nauczyciela na szkoleniach całemu środowisku. Pozbawiony wsparcia nauczyciel nie ma motywacji do wprowadzenia metod, których się nauczył – mówiła jedna z prelegentek konferencji podsumowującej pilotaż nowego system.


W nowym systemie doskonalenia odchodzi się od doskonalenia indywidualnego nauczyciela, a przechodzi na całą szkołę, traktowaną jako organizację, która ma się doskonalić, poprawiać jakość i skuteczność. Służy temu diagnoza na poziomie szkoły. Następnie przygotowanie planu wspierania rozwoju szkoły, w którym szczegółowo planuje się działania, dostosowane do specyficznych potrzeb danej placówki. Dalej, wsparcie w rozwijaniu kompetencji i tworzeniu nowych rozwiązań, po ich wdrażanie.


Więcej o projekcie oraz materiały ze szkolenia, a także dobre praktyki wypracowane w ramach nowego system doskonalenia nauczycieli – wkrótce na stronie www.doskonaleniekluczbork.pl


Projekt, realizowany przez PODN jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 

 

Oprac. M. Kluf

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku