strona główna

19.02.2015

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

 

Wzorem lat ubiegłych, Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". W dniach 23-28 lutego 2015 r. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli zaangażowanych instytucji. Dyżury odbywać się będą w wybranych ośrodkach od poniedziałku do piątku 10.00-18.00, w sobotę w godzinach 10.00-13.00.Pełna lista podmiotów, w których można uzyskać niezbędne informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości http://www.ms.gov.pl  oraz na stronie http://www.pokrzywdzeni.gov.pl

Celem inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonym przestępstwem. W tym roku do akcji przyłączyli się: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna oraz Krajowa Rada Kuratorów. W naszym regionie pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem zajmuje się Stowarzyszenie Quisisana:

Koordynator projektu: Jarosław Szychliński, 45-037 Opole, ul. Sienkiewicza 20, oficyna, tel.: 500 465 850, e-mail: kontakt@quisisana.org.pl

Świadczona pomoc:
1) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
2) pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
3) pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
4) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
5) dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
6) finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1–7;
7) pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
8) pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

Dyżury
Opole, ul. Sienkiewicza 20, oficyna
Osoba I kontaktu – od poniedziałku do piątku 8.00 - 15.00, Tel. 531 851 818,
pokrzywdzeniprzestepstwem@quisisana.org.pl  

Dyżury specjalistów:
Psycholog: poniedziałek 13.00 - 17.00; wtorek 13.00 - 15.00; środa 15.00 - 17.00; czwartek 12.00 - 15.00; piątek 15.00 - 17.00; sobota 9.00 - 13.00;
psychoterapia: czwartek 11.00 - 12.00

Filia
Opole, ul. Katowicka 55Oprac. M. Kluf

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku