strona główna

04.05.2012

Święto 3 Maja – tak było

Kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku wypełniony był do ostatniego miejsca podczas Mszy Świętej z okazji 221. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Nabożeństwo było częścią obchodów majowego święta. Wzięli w nim udział także wiceminister MSW Stanisław Rakoczy, władze powiatu i gminy, dyrektorzy szkół i powiatowych jednostek, uczniowie, harcerze, policjanci, strażacy, poczty sztandarowe.

W okolicznościowym kazaniu proboszcz parafii MBWW mówił o patriotyzmie w szerokim tego słowa znaczeniu oraz o patriotyzmie na poziomie małej ojczyzny, którą jest Ziemia Kluczborska dla jej mieszkańców i o tym, że przejawia się on nie tylko przez udział w uroczystościach, wywieszenie flagi, ale także poprzez pracę, działania, przedsięwzięcia na rzecz miejsca, w którym żyjemy, pracujemy, realizujemy plany.

Po Mszy Świętej około południa rozpoczęła się gra miejska, do udziału w której zaprosili harcerze z kluczborskiego ZHR. Jej trasa wiodła spod kościoła do centrum Kluczborka, należało się w wykazać wiedzą dotyczącą miasta, spostrzegawczością i sprytem i wykonać zaplanowane przez harcerzy zadania.
 

Oprac. M. Kluf
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku