strona główna

24.04.2013

Apel PCZK o nie wypalanie traw
 

NIE WYPALAJMY TRAW

Od wielu lat przełom zimy i wiosny to czas, kiedy wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków rolnych. Pożary w głównej mierze spowodowane są wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. Niestety nadal panuje przekonanie, że spalanie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy odrost roślinności. Nic bardziej błędnego.


W wyniku wypalania trawy dochodzi do wielu szkodliwych procesów, a w szczególności:
• ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza,
• do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami dla ludzi i zwierząt,
• niszczone są miejsca lęgowe oraz ginie wiele gatunków zwierząt gnieżdżących się na ziemi i w krzewach.


Należy pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu się ognia pomagają także powiewy wiatru. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli
i przenoszą się na pobliskie lasy oraz zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia.
Podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia z uwagi na możliwość zatrucia dymem. Dym powoduje zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania kolizji i wypadków drogowych.
Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Tereny upraw rolniczych i leśnych dość często ze sobą sąsiadują,
a czasami wręcz przenikają się. Ogień z nieużytków niejednokrotnie przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany, które po pożarze odradzają się przez wiele dziesiątków lat.
 

JEDNOCZEŚNIE PRZYPOMINAMY! WYPALANIE TRAW JEST ZABRONIONE!

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 nr 151, pOZ.1220)
z późniejszymi zmianami art.124: „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów". art. 131: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, - podlega karze aresztu lub grzywny".

Ustawa z dnia 28.09.1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 nr 12, DOZ. 59) z późniejszymi zmianami. art. 30 ust. 3 pkt.1-3
 

W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo,
a w szczególności:
- rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
- korzystania z otwartego płomienia,
- wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

 

 

W związku z powyższym apelujemy o „NIE WYPALANIE TRAW" i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.


Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Kluczborku


 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku