strona główna

20.03.2012

Apel o zaniechanie wypalania traw


Od wielu lat, wczesną wiosną, w naszym powiecie obserwujemy duży wzrost liczby pożarów. W tym czasie płonie roślinność w przydrożnych rowach, łąkach i na nieużytkach. Palą się trzcinowiska i oczerety. Występują przypadki przeniesienia się ognia na lasy, obiekty mieszkalne i zabudowania gospodarcze. Wśród ludzi wciąż panuje przekonanie, że wypalanie traw użyźnia glebę. Jak jednak dowodzą naukowcy, wypalanie łąk i pól przynosi duże szkody. W trakcie procesów palenia i wysokiej temperatury odkrywa się warstwa próchnicza gleby. W wyniku tego dochodzi do jej erozji. Popiół zmywany przez deszcz do ziemi zakwasza ją, a nie użyźnia.


Bezpowrotnie giną żyjątka i drobnoustroje odpowiedzialne za wszelkie procesy biologiczne w glebie. Zabijane są także przez ogień drobne zwierzęta. Ziemia ulega gwałtownemu wysuszeniu, co powoduje wyginięcie szlachetnych roślin. Każdy z tych pożarów powoduje nieodwracalne zniszczenie części otaczającej nas przyrody oraz straty materialne. Ich ugaszenie wymaga zawsze zaangażowania dużych środków finansowych, a niejednokrotnie narażenia życia ludzi w walce z tym żywiołem.


Należy uświadomić tym wszystkim osobom, które dopuszczają się wypalania roślinności na polach i łąkach, że ich działania są wysoce szkodliwe. Tylko duża świadomość o bezsensie wypalania traw, zaangażowanie społeczne ludzi, wpłyną na ochronę przyrody i przyniosą efekt w postaci ograniczenia liczby takich pożarów.
Duże znaczenie dla ograniczenia wypalania łąk i pastwisk, może mieć kara finansowa w postaci zmniejszenia kwot dopłat bezpośrednich dla rolników uprawiających ten szkodliwy dla środowiska proceder, ponieważ wypalanie traw jest niezgodne z prawem unijnym. Warunkiem otrzymania dopłat jest utrzymanie tzw. ”dobrej kultury rolnej”, a wypalanie traw jest sprzeczne z tą zasadą.


W związku z powyższym Starosta Kluczborski oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku zwracają się do wszystkich mieszkańców naszego powiatu się z apelem o zaniechanie wypalania traw. Warto zastanowić się niekiedy nad tym, czy przez własną bezmyślność nie narazimy na zagrożenie własnego lub innych mienia lub życia.
 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Kluczborku


foto: polskalokalna.pl

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku