strona główna

14.03.2012

Targi Edukacji - "Edukacja, a rynek pracy"

 

 

Starostwo Powiatowe w Kluczborku

oraz Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

 

zapraszają uczniów, nauczycieli i rodziców na

 
TARGI EDUKACJI

"EDUKACJA A RYNEK PRACY"

 
które odbędą się w dniu 27 marca br.

w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kluczborku

od godz. 10:00

 


Tegoroczne Targi Edukacji skierowane są do różnych odbiorców – od gimnazjalistów, stojących przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej, poprzez młodzież kończącą szkołę ponadgimnazjalną i stojącą przed wyborem dalszych kierunków kształcenia, aż po osoby dorosłe poszukujące możliwości kształcenia ustawicznego.

 
Podczas tej imprezy w atrakcyjnej formie będą prezentowane oferty szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych z terenu powiatu kluczborskiego, a także niepublicznych szkół policealnych, szkół językowych, szkół wyższych oraz firm szkoleniowych i pracodawców umożliwiających uczniom odbycie praktycznej nauki zawodu.

 

Uczestnictwo w Targach ma pomóc gimnazjalistom w trafnym, a przede wszystkim bardziej świadomym, wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. Dlatego też wychodząc naprzeciw uczniom w tym roku utworzony będzie Punkt Konsultacyjny, w którym każdy będzie mógł zasięgnąć porady doradcy zawodowego i pedagoga Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Przyszły uczeń szkoły zawodowej będzie miał możliwość wstępnych rozmów z pracodawcami, którzy oferują im odbywanie praktyk zawodowych.


Odwiedzający Targi będą mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami szkół, porównać oferty i zdecydować, która z nich jest dla nich najlepsza.


Szkoły będą prezentować gimnazjalistom nie tylko swoją ofertę edukacyjną, ale również wszystkie te elementy, które składają się na życie szkoły. Oprócz stoiska każda szkoła będzie mogła pokazać się również na scenie podczas krótkiego występu artystycznego.


Celem bardziej świadomego udziału młodzieży w targach uczniowie klas III gimnazjów otrzymają wcześniej przygotowane przez Wydział Edukacji i Sportu informatory, zawierające oferty publicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kluczborskiego – jest to zarówno oferta szkół dla młodzieży jak i szkół dla dorosłych oraz placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat kluczborski.

 

 

  

Oprac.: Joanna Neugebauer

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku