strona główna

17.07.2013

Gimnazjalisto, nie zwlekaj
 

Mamy informację dla Ciebie: po uzupełniającej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat wiemy, do jakich klas było najwięcej chętnych i w których są jeszcze wolne miejsca.

- Na ten moment hitem naboru jest kierunek matematyczno – fizyczny w I LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Kluczborku. Planowano utworzyć tam jedną klasę o tym profilu, ale ze względu na większe niż zakładano zainteresowanie – powstaną dwie. W jednej z nich czeka jeszcze tylko jedno wolne miejsce. Pełne obłożenie ma też klasa medyczno – farmaceutyczna w w I LO
– informuje Rozalia Słoniowska, naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego
w Kluczborku.

 

Najpopularniejsze kierunki w I LO ZSO to m.in.matematyczno - fizyczny i medyczno

- farmaceutyczny.

 

- Po podsumowaniu zakończonego właśnie naboru uzupełniającego – w I LO mamy jeszcze 8 wolnych miejsc w klasie społeczno – prawnej i 5 – w klasie lingwistyczno – dziennikarskiej – wylicza Anna Turczyńska, inspektor w Wydziale Edukacji
i Sportu.

Dla niezdecydowanych podpowiedź: kluczborski Ogólniak daje gwarancje super przygotowania do matury! Dowód? Tegoroczna zdawalność w tej szkole wyniosła 97,1 (o 4,5 procent lepiej niż rok temu) i ten wynik, dużo lepiej od średniej wojewódzkiej – 89,4 procent i tak jak rok temu plasuje I LO w ścisłej czołówce Opolszczyzny. Ten wynik mówi sam za siebie. Czy trzeba lepszej rekomendacji?

- W II LO w Zespole Szkół Licealno – Technicznych największym zainteresowaniem cieszyła się klasa biologiczno – chemiczna oraz kierunki w Technikum nr 1: technik logistyk i technik informatyk. Na tych, którzy jeszcze nie wybrali, czeka 1 miejsce klasie humanistycznej, 4 – w biologiczno – chemicznej i 7 – na kierunku technik mechanik – dodaje Anna Turczyńska.

 

Tak się promowały w szkolnym filmiku promocyjnym ZSL-T kierunki informatyczne.Co do Technikum nr 1 – może się ono pochwalić rewelacyjną w tym roku zdawalnością matury wśród techników. Wyniosła ona 88,4 procent, podczas gdy tegoroczna średnia wojewódzka dla techników – 67,9. Przy takim wyniku o egzamin dojrzałości można być spokojnym. Do tego świetna atmosfera, której zakosztowali widzowie promującego szkołę Lip Duba...

Technik ekonomista to kierunek najczęściej wybierany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. W Technikum nr 3 w ZSP nr 1 atrakcyjny okazał się też kierunek: technik żywienia i usług gastronomicznych, gdzie mamy jeszcze 3 wolne miejsca dla tych, którzy w dobie rosnącej popularności i renomy zawodów związanych z gastronomią i żywieniem, chcą zdobyć wysokie kwalifikacje. Warto dodać, ze szkoła ma znakomicie wyposażoną - po kuchennej rewolucji, czyli po remoncie – pracownię zajęć praktycznych do szkolenie przyszłych kucharzy.

 

W ZSP nr 1 ma bardzo dobrą bazę m.in. do kształcenia w kierunkach

z gastronomią.


Tym, którzy nie złożyli jeszcze dokumentów do żadnej szkoły lub czekają na wynik egzaminu poprawkowego testu gimnazjalnego przypominamy, że mogą się jeszcze starać się o przyjęcie na kierunki: technik hotelarstwa i technik organizacji reklamy, gdzie jest jeszcze kilka miejsc oraz do klasy kształcącej w zawodach: kucharz i sprzedawca.

Technik elektryk to najchętniej wybierana w tym roku klasa w Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. "Dwójka" współpracuje z wieloma lokalnymi firmami, które określają jakich fachowców potrzebują, co daje możliwość odbywania u nich i zatrudnienia tuż po szkole. Kto więc chce przez 3 lata zdobyć zawód dopasowany do oczekiwań rynku, wręcz zamawiany przez pracodawców – niech kieruje swoje kroki do ZSP nr 2, gdzie można jeszcze składać dokumenty na kierunki: technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa, technik elektryk oraz do zasadniczej szkoły zawodowej.
 

ZSP nr 2 współpracuje z kluczborskimi firmami, które potrzebują fachowców.

 


Gimnazjalisto! Wybierając szkołę zawodową: zdobędziesz konkretny zawód - pracodawcy poszukują fachowców, a nie osób, które muszą uczyć podstaw zawodu.

Potwierdza to m.in. Grzegorz Kondracki, wiceprezes podkluczborskiej firmy Protea, która mimo kryzysu ma pełny portfel zamówień i potrzebuje fachowców. - Wybierając szkołę zawodową, uczeń 3 dni w tygodniu pracuje u nas, zdobywa zawód
i oczekiwane przez nas umiejętności, po 3 latach najlepsi, którzy przez ten czas mogą się pokazać z najlepszej strony – mają
u nas zapewnioną pracę i awans. Więc naprawdę warto, tym bardziej w dzisiejszych czasach zdobyć konkretny, poszukiwany przez pracodawców zawód.


Protea potrzebuje m.in. techników elektryków, również fachowców od hydrauliki, obróbki skrawaniem.

Wybierając szkołę zawodową łączy się wiedzę teoretyczną z praktyczną, w trakcie praktycznej nauki zawodu możesz nawiązać kontakt z przyszłym pracodawcą, co zwiększa szanse na zatrudnienie, będziesz uczył się przedmiotów ogólnych, tych samych, jak w liceum ogólnokształcącym, zaplanujesz swoją dalszą karierę edukacyjną i zawodową zgodnie z potrzebami rynku pracy, przygotujesz się do założenia i prowadzenia własnej firmy i oferowania usług zgodnie ze zdobytymi kwalifikacjami, szybciej zyskasz niezależność.
 

 

Oprac. M. Kluf

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku