strona główna

13.09.2012

Szkolenie obronne urzędników

Kadra kierownicza Starostwa Powiatowego w Kluczborku, szefowie jednostek organizacyjnych powiatu oraz pracownicy ds. obronnych z gmin powiatu kluczborskiego przeszli planowane szkolenie obronne. Część uczestników uczyła się, część utrwalała, sposoby udzielania pierwszej pomocy. Między innymi reanimację, w tym również z użyciem defibrylatora do masażu serca. Jest to urządzenie coraz częściej spotykane na lotniskach, dworcach i w innych uczęszczanych miejscach użyteczności publicznej.


     


Ta część szkolenia spotkała się z dużym zainteresowaniem także ze względu na spory zakres informacji na temat zasad udzielania pierwszej pomocy. Na przykład o odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie ciała w trakcie akcji reanimacyjnej. Jest to o tyle ważne, że w czasie masażu serca może, i bardzo często dochodzi, do uszkodzenia żeber. Co więcej, w niektórych krajach pęknięcie żeber jest traktowane jako dowód prawidłowego przeprowadzenia masażu. Jak tłumaczył prowadzący szkolenie ratownik, za uszkodzenie ciała w trakcie udzielania pierwszej pomocy nie ponosi się odpowiedzialności. Za to brak reakcji, czyli nieudzielenie pierwszej pomocy jest karane.

W ramach szkolenia ćwiczono również posługiwanie się łącznością radiową i umiejętności strzeleckie.

- Udział w szkoleniu wzięli również pracownicy, którym w razie zagrożenia bezpieczeństwa, są przypisane obowiązki tzw. akcji kurierskiej - dodaje Jan Myślecki z Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia, organizator szkolenia.
 

Oprac. M. Kluf
 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku