strona główna

26.03.2013

Oto superwolontariusze z naszego powiatu!

Przedstawiamy laureatów i wyróżnionych w IX Powiatowym Konkursie Nastolatków „8 Wspaniałych”, dzięki którym powiat kluczborski staje się prawdziwym zagłębiem wrażliwości. Na szczeblu ogólnopolskim powiat będzie reprezentować Patrycja Czekała, uczennica II klasy Technikum Handlowego w Polanowicach Zespołu Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie (Polanowice).

- W konkursie oceniane są działania wolontarystyczne , w tym między innymi konsekwencja, wytrwałość, a także motywy jakie im towarzyszą – mówi Anna Dzierżan, dyrektorka Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, który zorganizował powiatowe eliminacje.


Wolontariusze są zgłaszani indywidualnie lub jako grupy do eliminacji powiatowych. Odznaki naszym laureatom i wyróżnionym podczas Powiatowych Targów Edukacji wręczył starosta kluczborski Piotr Pośpiech i dyrektor PODN Anna Dzierżan. Docenieni zostali również opiekunowie, którzy naszych superwolontariuszy wspierają i zachęcają do pomagania.


Jako grupa wyróżnienie w tegorocznym konkursie ponownie otrzymał Klub 8 Wspaniałych z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku.


WYRÓŻNIENI W IX SAMORZĄDOWYM KONKURSIE 8 WSPANIAŁYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO

 


Grupowo: Klub 8 ZSO w Kluczborku
 

Indywidualnie:

Katarzyna Czumałowska - ucz. Kl. IV Technikum w Polanowicach Zespołu Szkół Gimnazjalnych Licealnych i Zawodowych w Byczynie
Sandra Duczman - Kl. IV Technikum w Polanowicach Zespołu Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie
Ewelina Nowak ucz. Ucz. Kl II technikum ZSP nr 1 w Kluczborku
Angelika Wietecha ucz. Kl. II technikum ZSP nr 1 w Kluczborku
 

 


LAUREACI IX SAMORZĄDOWEGO KONKURSU 8 WSPANIAŁYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO
 

 


 

Patrycja Czekała
Uczennica II klasy Technikum Handlowego w Polanowicach Zespołu Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie (Polanowice)

Chętnie i aktywnie angażuje się w działalność mającą na celu szeroko rozumianą pomoc na rzecz drugiego człowieka. Czyni to z wielkim oddaniem i poczuciem odpowiedzialności. Działa w Samorządzie Szkolnym. Patrycja uczestniczy w akcjach charytatywnych takich jak: zbiórka odzieży dla osób potrzebujących, zbiórka darów dla dzieci z domu dziecka, akcji „Góra Grosza”, a także Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Jest oddaną wolontariuszką, zawsze gotowa do współpracy i oddana temu co robi. Patrycja jest osobą skromną, spokojną o wysokiej kulturze osobistej. Patrycja jest uczennicą posiadającą zdolności muzyczne. Chętnie brała udział w „Gali Piosenki” w Byczynie – reprezentując szkołę, a także podczas „Wieczoru Poezji”. Patrycja jest odpowiedzialna, wymagająca wobec siebie i innych. Wnosi spokój i pogodę ducha w środowisko w którym przebywa.

Aleksandra Janik
Uczennica III klasy gimnazjum Zespołu Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie.
Bierze czynny udział w stałym wolontariacie na rzecz Publicznego Przedszkola w Byczynie. Wykazuje się dużym zaangażowaniem podczas realizacji projektu CEO „Poczytaj mi przyjacielu”. Uczennica bardzo rzetelnie i z wielkim zaangażowaniem wypełnia powierzone jej zadania. W swojej pracy wolontariuszki odznacza się poświęceniem, kreatywnością i otwartością.

Natalia Kołat
Uczennica III klasy liceum ogólnokształcącego Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku
Natalia to przykład „pozytywnego bohatera”, który porażkę zamienia w sukces. Jest niezwykle zaangażowana się w akcje charytatywne, zaraża entuzjazmem innych. Obecnie najnowszą akcją, w której aktywnie uczestniczy jest dawca.pl – zgoda na pobranie organów po śmierci. Natalia to świetna dziewczyna, realizującą swoje pasje, zajmującą się młodszym rodzeństwem. Oprócz akcji charytatywnych Natalia robi kolczyki, które sprzedaje pomagając tym samym rodzinie finansowo. Inspiruje innych uczniów. Ostatnim sukcesem Natalii jest pozyskanie Pani Magdy Dureckiej jako „twarzy” akcji Szpik.

Michał Relich
Uczeń II klasy liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku.
Michał jest młodym człowiekiem czułym, roztropnym i pomocnym każdemu. Zawsze można liczyć na pomoc Michała i stanowi dla innych uczniów wzór do naśladowania. Opiekuje się 8-letnim chłopcem z symptomami autyzmu, potrafi się nim zająć, otaczając opieką i razem z nim się bawić. Jest opanowany i konsekwentny, potrafi poskramiać złość chłopca i sprawić, że dziecko czuje się bezpieczne. Jest niezwykle oddany pracy na rzecz innych.

Janusz Sosnowski
Uczeń IV klasa Technikum Agrobiznesu w Polanowicach Zespół Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie.
Od wielu lat działa jako wolontariusz bierze udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych. Sam dostrzega problemy i potrzeby innych i wychodzi im naprzeciw. Janusz brał udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, „Góra Grosza”, Targi Aktywnych Form Pomocy. Posiada bardzo cenną cechę – jest wrażliwy na potrzeby ludzi potrzebujących. Janusz uczestniczył w tworzeniu „Gry o Byczynie”. Uczestniczy w wielu projektach oraz konkursach historycznych reprezentując szkołę na wyższych szczeblach. Charakteryzuje się ogromną wrażliwością, taktem, empatią, kulturą osobistą, co ułatwia i umożliwia mu pracę i działania. Potrafi wysłuchać i wspierać innych, służy dobrym słowem i radą. Swoją pracę wykonuje sumiennie, w pełni angażuje się w powierzone zadania. Pomaganie innym sprawia mu przyjemność. Jest osobą otwartą i skromną, skuteczną w działaniu.

Agnieszka Wasiak
Uczennica kl. II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku. Agnieszka jest bardzo miłą i obowiązkową dziewczynką. Jest wspaniałą organizatorką i koordynatorką, zorganizowała sporo przedsięwzięć w szkole i poza nią. Stawiam innym za wzór działalność i realizowane pomysły Agnieszki.
Pomaga biednym rodzinom na wsiach we współpracy z Fundacją „Janko Muzykant” z Praszki. Agnieszkę to wulkan pomysłów na działania i możliwości. Najcenniejszą jej cechą jest to, że potrafi utożsamiać się osobami będącymi w trudnej sytuacji, chorymi, biednymi. Jest fantastyczną dziewczyną i wartościowym człowiekiem.
 

Maria Widera
Uczennica III klasy Gimnazjum w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku.
Maria Jako wolontariuszka stara się zawsze swoją postawą i zachowaniem dawać przykład kolegom i koleżankom. Bardzo chętnie współpracuje z Domem Pomocy Społecznej w Kluczborku, odwiedza pensjonariuszy i spędza z nimi czas na wspólnych zajęciach. Każdego roku bierze udział w Akcji Choinka Nadziei i wówczas mobilizuje koleżanki i kolegów do wykonywania ozdób, które potem zawisną na choince. Każda wizyta w DPS sprawia wiele radości przebywającym tam osobom. Brała udział w pomocy dla schronisk dla zwierząt: budowała ogrodzenie, wzięła udział w zbiórce jedzenia i koców. Z bardzo dużym zaangażowaniem włączyła się w akcję „Zakrętki” rozpowszechniając tę akcję wśród i pomagając w ten sposób potrzebującym. Kieruje się zasadą Matki Teresy „Nie musisz robić rzeczy wielkich, ale małe z wielkiej miłości”.

Kornelia Włach
Uczennica II kl. Technikum Handlowego w Polanowicach Zespołu Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie
Często aktywnie i chętnie angażuje się w działalność na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Jest przewodniczącą Samorządu Szkoły, potrafi zorganizować działalność samorządu, czyni to z wielkim oddaniem i poczuciem obowiązku i odpowiedzialności.
Uczestniczy w licznych akcjach charytatywnych m.in: na rzecz dzieci z domu dziecka; zbiórce nakrętek dla osób chorych; „Góra grosza”; Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Organizowała „Maraton Pisania Listów” na rzecz osób prześladowanych i więzionych oraz zbiórkę makulatury, dbając tym samym o ochronę środowiska.
Kornelia była współorganizatorką zawodów sportowych w szkole. Brała udział w wymianie polsko-niemieckiej mającej na celu integrację młodzieży i poznanie kultury. Jest współautorką gry o Byczynie, która ma na celu poznanie historii miasta. Bierze udział w wielu projektach realizowanych w szkole reprezentując szkołę podczas różnych uroczystości i imprez.
 

 


OPIEKUNOWIE
Maria Macias-Ganczarska - ZSGLiZ w Byczynie
Magdalena Miziniak – ZSP nr 1 Kluczbork
Mariola Sitnik – ZSO Kluczbork
Bianka Grybek – ZSL-T Kluczbork
Kalina Włodek ZSGLiZ w Byczynie
Sylwia Kanicka SOSW Kluczbork

 

 

Oprac. M. Kluf, A. Dzierżan

 

 

 

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku