strona główna

21.02.2012

Wspomnienie o śp. Leopoldzie Sułku

 

16 lutego na Cmentarzu Komunalnym w Kluczborku pożegnaliśmy na zawsze jednego z wielkich Dyrektorów naszej szkoły - pana Leopolda Sułka. Z wykształcenia ekonomista rozpoczął karierę zawodową na stanowisku technika w Zakładzie Energetycznym w Opolu. Szybko okazało się, że jego powołaniem będzie zawód nauczyciela i pozostał nim do końca swych dni, nie przerwała tego nawet emerytura. Jeśli bowiem przyjąć, iż nauczyciel to ten, kto życzliwie wskazuje drogę błądzącemu i jest jak człowiek, który drugiemu pozwala zapalić pochodnię od swojej, wie przy tym, iż jego własna pochodnia nie będzie od tego świecić mniej jasno, to trzeba podkreślić z całą mocą, iż tą elementarną zasadą kierował się Pan Dyrektor Sułek przez całe życie. W Opolu rozpoczął pracę jako nauczyciel w Zasadniczej Szkole Zawodowej, gdzie pracował w latach 1951 – 1952. Po odbyciu służby wojskowej (kolejne dwa lata 1952 -1954) pełnił funkcję wizytatora w Dyrekcji Okręgowej Szkolenia Zawodowego w Opolu od 1954 do 1958 roku, po czym objął stanowisko dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Otmęcie, a w 1963 roku przeniósł się do Kluczborka i tu do 1971 r. pełnił funkcję dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1.

Swe obowiązki wypełniał znakomicie, bez trudu budując swój autorytet w zespole nauczycielskim i środowisku. Wszędzie dawał się poznać jako prawdziwy społecznik. Wiedzą o tym pracownicy Zespołu Szkół Mechanicznych, a obecnie Zespołu Szkół Licealno-Technicznych, którzy zetknęli się, choćby na krótko, z Dyrektorem Sułkiem, gdy zarządzał tą szkołą od 1975 roku. Uważał, że szkoła winna stać się kuźnią cnót społecznych tak bardzo potrzebnych naszemu narodowi. Wielką wagę przykładał do wychowania młodzieży, stąd szczególna troska o ceremoniał szkolny, jakość lekcji wychowawczych. W czasie wakacji niejednokrotnie organizował rajdy rowerowe i razem z młodzieżą odwiedzał różne zakątki Polski, bo uważał, że tak poznaje się kraj, jego historię i ludzi.
Jego zaangażowanie i rzetelną pracę doceniały władze szczebla wojewódzkiego i władze oświatowe, przyznając: w 1969 r. odznaczenie Zasłużony Opolszczyźnie, w 1970 r. Złotą Odznakę Zarządu Głównego ZNP, w 1970 r. Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez Radę Państwa.

Zawodową karierę przerwała dramatyczna chwila, którą naoczni świadkowie komentują krótko–zastygliśmy z przerażenia, gdy aresztowano Dyrektora Sułka w szkole. Internowany w Nysie od 31 maja 1982 roku, tym samym odwołany z funkcji dyrektora szkoły boleśnie poczuł, jak życie pisze nowy rozdział w jego życiu. Był człowiekiem nietuzinkowym, nauczyciele wspominają go jako dyrektora stanowczego, wymagającego i trzymającego się zasad, podkreślając przy tym, iż nie był małostkowy. Koleżanki i koledzy dodają, ze był dobrym człowiekiem i imponował swoim zaangażowaniem w sprawy lokalnej społeczności, tym żył, o tym najchętniej rozmawiał. I trzeba przyznać, że rozmowa z Panem Sułkiem nigdy nie była banalna, bo ważył słowa, umiał słuchać i co jest cechą ludzi mądrych, potrafił zaimponować wiedzą. Emerytura nie odizolowała Pana Dyrektora Sułka od szkoły, żywo interesował się jej rozwojem, nowymi podyktowanymi reformą zadaniami nauczycieli, odwiedzał kolejnych dyrektorów, by o tym podyskutować. To z jego inicjatywy powstał w Kluczborku Uniwersytet Trzeciego Wieku – szkoła, której ideą było szeroko rozumiane aktywizowanie ludzi już nieczynnych zawodowo.

Drogi Panie Dyrektorze!

Pańskie oddanie sprawom szkoły i młodzieży będzie trwać we wdzięcznej pamięci wychowanków i współpracowników.
Cześć Jego pamięci!

Koleżanki i Koledzy Pracownicy
Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku