strona główna

11.09.2013

Nasz powiat w subregionie

Starostowie, burmistrzowie i wójtowie podpisali w tym tygodniu porozumienie w sprawie utworzenia Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork - Olesno - Namysłów.

"Do aglomeracji przystąpiły wszystkie samorządy z północnej Opolszczyzny, z powiatów oleskiego, kluczborskiego
i namysłowskiego - informuje NTO.

Utworzenie subregionu przede wszystkim ma dać większą siłę przebicia w pozyskiwaniu dotacji w nowej perspektywie unijnej na lata 2014-2020.

W porozumieniu zawarto też dziedziny, w których powiaty i gminy północnej Opolszczyzny chcą współpracować:
- planowanie strategiczne i przestrzenne
- rozwój gospodarczy i pozyskiwanie inwestorów
- publiczny transport zbiorowy
- ochrona dziedzictwa kulturowego
- ochrona środowiska
- ochrona przeciwpowodziowa
- oświata, kultura, sport i turystyka
- poprawa infrastruktury.
- Członkowie subregionu wyznaczyli już 9 konkretnych priorytetów, którymi się zajmą.

 Więcej, 13 września w tygodniku "NTO Olesno-Kluczbork".
 

 

Oprac. M. Kluf

foto: Nowa Trybuna Opolska

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku