strona główna

25.05.2015

Powiatowy Dzień Strażaka - fotorelacja

Święto strażaków jest okazją do podziękowań za ratowanie życia i mienia, tak też było w tym roku podczas uroczystości, która odbyła się 23 maja na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku. Wiele serdecznych słów kierowali pod adresem druhów zaproszeni goście: wiceminister MSW Stanisław Rakoczy, starosta Piotr Pośpiech i wicekomendant wojewódzki.

 

 

 

 

Oprócz życzeń część druhów z kluczborskiej komendy otrzymała awanse na wyższe stopnie, a osoby wspierające straż otrzymały medale i wyróżnienia. Znalazł się w tym gronie starosta kluczborski.

 

  

Oto nagrodzeni i awansowani:

Piotr Pośpiech i aspirant sztabowy Mirosław Liśkiewicz otrzymali nadaną przez Panią Minister Spraw Wewnętrznych srebrną odznakę „ Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”. Starosta otrzymał tego dnia również medal pamiątkowy z okazji 20-lecia powstania Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej za działalność i wsparcie na rzecz Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przyznał przez prezesa zarządu głównego tegoż związku.

Opolski Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP nadał Brązowy Medal "Za zasługi dla pożarnictwa" druhnom Annie Włodarczyk i Katarzynie Sypko-Kubickiej z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kujakowicach Dolnych oraz Łukaszowi Ślusarkowi.

Minister Spraw Wewnętrznych nadał:
- starszemu kapitanowi Krzysztofowi Mikołajczykowi stopień młodszego brygadiera,
- młodszemu kapitanowi Mariuszowi Stępniowi stopień kapitana.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał:

- młodszemu aspirantowi Jarosławowi Januszkiewicz stopień aspiranta.

Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał:

- starszemu sekcyjnemu Zbigniewowi Nolbert stopień młodszego ogniomistrza,
- starszemu sekcyjnemu Ireneuszowi Paszko stopień młodszego ogniomistrza,
- starszemu sekcyjnemu Pawłowi Pielichowskiemu stopień młodszego ogniomistrza,
- sekcyjnemu Janowi Bielawskiemu stopień starszego sekcyjnego,
- sekcyjnemu Grzegorzowi Kostrzewa stopień starszego sekcyjnego,
- sekcyjnemu Zbigniewowi Nawrot stopień starszego sekcyjnego,
- sekcyjnemu Andrzejowi Niejadlik stopień starszego sekcyjnego,
- sekcyjnemu Romanowi Stanossek stopień starszego sekcyjnego,
- sekcyjnemu Dariuszowi Żurak stopień starszego sekcyjnego.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku nadał:

- strażakowi Jadwidze Mormol stopień starszego strażaka.


Zarząd Główny Związku Emerytów I Rencistów Pożarnictaw Rzeczypospolitej Polskiej w warszawie nadał
“Odznakę za zasługi dla Związku Emerytów I Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej:

- aspirantowi sztabowemu w stanie spoczynku Ryszardowi Cichowiczowi
- aspirantowi sztabowemu w stanie spoczynku Ryszardowi Kuś

Wszystkim odznaczonym i awansowanym gratulujemy.

 

Oprac. M. Kluf


 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku