strona główna

9.04.2014

Sprawozdanie po spotkaniach w sprawie Strategii Rozwoju Powiatu Kluczborskiego

 

3 i 4 kwietnia w kluczborskim Starostwie odbyły się warsztaty w ramach tworzenia Strategii Rozwoju powiatu kluczborskiego na lata 2014-2022.

 

Zobacz:

sprawozdanie ze spotkań
raport z przeprowadzonych badań ankietowych

Jeśli chcą Państwo przedstawić swoje założenia do strategii - można to uczynić za pomocą opracowanego właśnie w tym celu formularza.

 

formularz zgłaszania ewentualnych uwag do wypracowanych podczas warsztatów założeń

 

 

Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej: weronika.burman@grupaergo.pl, bądź zostawić bezpośrednio w Sekretariacie Starostwa. Wiadomość e-mail, do której zostanie załączony niniejszy formularz uwag prosimy zatytułować: „Konsultacje społeczne”.

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku