strona główna

1.03.2012

Co jest ważne dla powiatów

 

29 lutego samorządowcy z powiatów kluczborskiego i oleskiego wzięli udział w spotkaniu z marszałkiem Józefem Sebestą na temat nowej strategii rozwoju województwa opolskiego, która jest właśnie opracowywana.

Spotkanie dotyczyło dwóch powiatów, bo dla potrzeb strategii są traktowane jako jeden z pięciu subregionów.

Starostwie, kluczborski - Piotr Pośpiech i oleski – Jan Kus mówili na czym zamierzają oprzeć rozwój tych powiatów (z uwzględnieniem planów gmin tworzących te powiaty)

- Jednym z priorytetów jest wdrożenie działań na rzecz rozwoju gospodarczego i wzrostu liczby podmiotów gospodarczych, zwłaszcza tych małych i średnich, dlatego chcemy stawiać na inkubatory przedsiębiorczości, klastry branżowe oraz parki technologiczne i przemysłowe – mówił starosta kluczborski.

Na terenie obu powiatów wkrótce będzie działać aż pięć inkubatorów. Od marca rozpoczyna działalność Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości. Trwa rozruch placówki. W drugim kwartale powinny się tam już instalować pierwsze firmy (więcej na ten temat wkrótce na naszej stronie i w lokalnych mediach – przyp. aut.) Inkubator chce też utworzyć gmina Olesno.

Powiaty stawiają też na stworzenie nowej, sprawnie działającej sieci połączeń lokalnych z wykorzystaniem przewoźników samorządowych. Powiat kluczborski ma w tej kwestii ułatwione zadanie, gdyż już wcześniej przejął PKS. W ubiegłym roku podpisał umowy z gminą Byczyna i gminą Kluczbork na dowóz dzieci do szkół i transport lokalny. Jest też możliwa współpraca obu powiatów w kwestii transportu publicznego.

Niezwykle ważna dla ich rozwoju jest rozbudowa i modernizacja dróg. Starosta kluczborski zwrócił uwagę na fakt, że w strategii województwa znalazła się autostrada A4, nie ma w niej natomiast drogi ekspresowej S11, która przebiega m.in. przez powiaty kluczborski i oleski i jest niezwykle ważna dla rozwoju tych terenów.
Mówiąc o strategii postulowano do władz regionu o pomoc w rozpoznaniu u wykorzystaniu zasobów naturalnych jakie ma gmina Wołczyn. Chodzi o odkryte przed laty źródeł wód termalnych.
- To byłaby szansa nie tylko dla rozwoju gminy Wołczyn i powiatu kluczborskiego, ale także całej Opolszczyzny – podkreślał burmistrz Wołczyna Jan Leszek Wiącek.
Są miejsca w Polsce, gdzie takie źródła wykorzystuje się do celów leczniczych, rekreacji, jak również do ogrzewania obiektów komunalnych.
 

 

Starosta oleski Jan Kus apelował do władz regionu o większe wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości. Przypomniał o działaniach powiatu w tej mierze, m.in. o internetowej bazie firm i ofert inwestycyjnych czy centrum badawczo – rozwojowym dla rzemieślników, głównie z branży meblarskiej, które powinno jeszcze w marcu zacząć działać w Dobrodzieniu. Szczegóły projektu przedstawił Tadeusz Respondek, członek zarządu firmy Kler.
Ważni dla rozwoju obu powiatów są też producenci żywności, których należałoby intensywnie wspierać jeśli chodzi o promocję produktów, oraz turystykę z wykorzystaniem atutów jakimi są kościółki drewniane i gospodarstwa eko- i agroturystyczne.

Jesienią planowane jest kolejne spotkanie nt. strategii regionu. Wtedy okaże się, które ze zgłoszonych przez powiaty postulatów i kierunków rozwoju znajdą się w tym ważnym dla naszej przyszłości dokumencie.
 

 

Oprac.: M. Kluf
 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku