strona główna

07.10.2015

Powakacyjne statystki mówią, że...

 

O tym, jak bezpieczne były w ocenie służb, inspekcji i straży tegoroczne wakacje oraz o skutkach suszy dyskutował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, na spotkaniu w miniony wtorek w sali konferencyjnej UM i Starostwa Powiatowego
w Kluczborku.Jeśli chodzi o suszę, jej skutki dotknęły w dużym stopniu rolników w gminie Wołczyn. Plony są tam średnio o 50 do 60 procent niższe w porównaniu do roku ubiegłego w przypadu kukurydzy. Straty w uprawie pszenicy ozimej wynoszą ok. 40 procent, w uprawie jęczmienia jarego - 30 procent, a na terenie łąk - 40 procent.


Od czerwca do teraz do Urzędu Miejskiego w Wołczynie wpłynęło około 140 wniosków o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych. Oszacowaniu podlegało 5 698 ha upraw rolnych, straty wyniosły - 9 377 748 zł.


Straż o lecie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej dla skuteczniejszego zapobiegania niebezpiecznym zdarzeniom w czasie wakacji zorganizowała między innymi akcję "Otwarte strażnice" dla dzieci i młodzieży, podczas której w przystępny
i zapadający w pamięć sposób mówili jak się zachować w razie zagrożenia pożarem i innych niebezpieczeństw. Były też przedwakacyjne pogadanki i pokazy w kilku szkołach, przedszkolach.

W czasie wakacji strażacy skontrolowali też 7 placówek, gdzie odbywały się wakacyjne turnusy i dwie imprezy masowe
w czasie wakacji. A od 1 czerwca do 31 sierpnia br.) wyjeżdżali do akcjo 267 razy na terenie naszego powiatu, w tym do 111 pożarów, 141 miejscowych zagrożeń. Odebrali 15 fałszywych alarmów.

Pożarów w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym było więcej interwencji związanych z pożarami. W 2014 r. było ich 58. Ta zwyżka ma związek z wyjątkowo suchym tegorocznym latem.
 


Wakacje w policyjnych meldunkach

Kluczborscy policjanci odnotowali tego lata aż trzy interwencje dotyczące niewłaściwej opieki nad dziećmi: w dwóch przypadkach przez pijane matki, w trzecim przez matkę i ojca. Sprawy zostały skierowane do Sądu.

Co do nieletnich, funkcjonariusze interweniowali w te wakacje w sprawie 14 pijanych młodych ludzi. Najmłodszy będący "pod wpływem" miał - 13 lat. Informacje o tych kilkunastu przypadkach zostały przekazane Wydziałowi Rodzinnemu i Nieletnich
w Sądzie.

To wybrane dane. Policja przez całe wakacje prowadzili kontrole miejsc, gdzie najczęściej spotyka się młodzież: park, skwery, tereny przyszkolne. Tam bowiem najczęściej dochodzi do różnego rodzaju zakłóceń czy wandalizmu. Kontrolowali również sklepy i lokale pod kątem sprzedaży alkoholu nieletnim. Mieli też profilaktyczne spotkania z z uczestnikami kolonii i innych form wypoczynku w naszym powiecie. Systematycznie kontrolowali kąpieliska.
 


A pod względem sanitarnym

W ocenie kluczborskiego Sanepidu miejsca letniego wypoczynku dzieci, jak pokazały kontrole - były dobrze przygotowane. Pracownicy Stacji jak co roku - przed wakacjami i potem na turnusach mówili ich uczestnikom o zagrożeniach związanych z: zatruciem grzybami, bąblowicą, o tym, co robić z kleszczem, jak rozsądnie się opalać itp.

Co do jakości wody, nie stwierdzono latem zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w żadnym z nadzorowanych przez Sanepid wodociągów. W kilku woda ma obniżoną jakość, ale jest dopuszczona do spożycia. Na basenach w naszym powiecie także nie stwierdzono zanieczyszczenie mikrobiologicznego.

To tylko część informacji przedstawionych przez służby gminne, inspekcje i straże na ostatnim spotkaniu PZZK, poprowadzonym przez naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia.

Na koniec zachęcamy wszystkich do korzystania nie tylko w czasie wakacji z przydatnego informatora o zagrożeniach, gdzie znajdziecie porady: jak się zachować w przypadku różnych zagrożeń (lista jest długa). Oby się nie przydały ale warto wiedzieć.

 

http://www.powiatkluczborski.pl/pczk/poradniki/poradnik_zagrozenia.pdf

 

 

Oprac.: M. Kluf

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku