strona główna

5.09.2013

Spotkanie z nowym starostą Bad Duerkheim

Hans – Ulrich Ihlendfeld, tak nazywa się włodarz naszego partnerskiego powiatu w Nadrenii – Palatynacie, spotkał się w czasie wizyty delegacji
z Hassloch w gminie Wołczyn ze starostą Piotrem Pośpiechem, który miał okazję osobiście pogratulować wyboru swojemu koledze i życzyć sukcesów.

Obaj panowie znają się, gdyż nowy starosta Bad Duerkheim był wcześniej burmistrzem gminy Hassloch w naszym partnerskim powiecie.

Hans – Ulrich Ihlendfeld ma 50 lat, jest członkiem niemieckiej partii CDU. Dorastał w Hassloch. Skończył studia prawnicze, pracował jako adwokat. Zdobył również wykształcenie z zakresu administracji. Członkiem CDU jest od roku 1984. 20 lat później został burmistrzem gminy Hassloch, funkcję tę pełnił do kwietnia tego roku, kiedy to został wybrany na stanowisko starosty. Był też radnym Rady Powiatu Bad Duerkheim. A prywatnie: Hans – Ulrich Ihlendfeld ma żonę i dwoje dzieci, systematycznie biega, interesuje się teatrem, śpiewa w chórze i gra na skrzypcach.

Podczas spotkania z nowym starostą oraz z nowo wybranymi włodarzami gminy Hassloch i towarzyszącą im grupą mieszkańców, którzy wzięli udział w gminno – powiatowych dożynkach w Wierzbicy Dolnej starosta Piotr Pośpiech podziękował wszystkim, którzy do tej pory rozwijali współpracę między naszymi powiatami i wchodzącymi w ich skład gminami. Rozmawiał też z gośćmi z Niemiec o przyszłości partnerstwa.
 

Oprac. M. Kluf

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku