strona główna

Spotkanie z Podsekretarzem Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej


24 września w Kluczborskim Starostwie odbyło się spotkanie władz samorządowych powiatu kluczborskiego z Podsekretarzem Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej Zbigniewem Włodkowskim. Gospodarzem spotkania był Starosta Kluczborski - Piotr Pośpiech. W konferencji uczestniczyli: poseł Stanisław Rakoczy, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych powiatu kluczborskiego oraz osoby odpowiedzialne za oświatę w gminach i powiecie.

Tematem spotkania było omówienie przygotowanej w Ministerstwie Edukacji Narodowej reformy oświatowej, której wdrażanie ma rozpocząć się w roku szkolnym 2009/2010.
Jej głównymi przesłankami są:

• skuteczniejsze wyrównywanie szans edukacyjnych, poprzez zapewnienie lepszego   dostępu najmłodszych dzieci do edukacji;

• poprawa efektów kształcenia na dwóch ostatnich etapach edukacyjnych;

• podniesienie rangi nauczania języków obcych w polskich szkołach;

• wdrożenie elastyczniejszego modelu kształcenia, lepiej dopasowanego do   indywidualnych potrzeb i zdolności uczniów.

Jak podkreślił Podsekretarz Stanu: "Celem działań są przede wszystkim zmiany dotyczące przedszkoli". Stąd też rok 2008/2009 został ogłoszony ROKIEM PRZEDSZKOLAKA. Nowe przepisy mają zapewnić sześciolatkom równy dostęp do bezpłatnej edukacji oraz wprowadzić ład w stosunku do edukacji nauczania początkowego.

Podsekretarz nakreślił pokrótce również planowane zmiany w szkole podstawowej, które nakierowane są na tworzenie odpowiednich warunków kształcenia i wychowania potrzebnych do zaspokajania potrzeb oraz wykorzystywania możliwości rozwojowych każdego ucznia.

Na trzecim i czwartym poziomie kształcenia proponowana reforma przewiduje złączenie programowe gimnazjum oraz szkoły pogimnazjalnej. Celem takiego działania jest uniknięcie powtórzeń treści programowych, a efektem – racjonalniej zagospodarowany cykl nauki. Kształcenie ogólne będzie realizowane w gimnazjum oraz w pierwszej klasie szkoły pogimnazjalnej, a uczniowie będą mieli możliwość uzupełniania obligatoryjnych zajęć edukacyjnych o zajęcia rozwijające zainteresowania oraz o zajęcia dopełniające wiedzę szkolną z dziedzin nieobjętych rozszerzonym programem kształcenia.

W swoim wystąpieniu minister przekazał ponadto informacje dotyczące: doradztwa zawodowego w powiatach, planowanych podwyżek dla nauczycieli i zmian związanych z zadaniami organów sprawujących nadzór pedagogiczny nad szkołami.

Spotkanie zakończyło się dyskusją z kluczborskimi samorządowcami.

Dokładny opis proponowanych przez MEN zmian organizacyjnych dostępne są na stronie internetowej: www.reformaprogramowa.men.gov.pl


    
 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku