strona główna

02.06.2015

Przedszkole specjalne – daje efekty!

Niepełnosprawność intelektualna dziecka to bardzo szerokie pojęcie. Mieszczą się tu dzieci wymagające jedynie lekkiego wsparcia, które pewnie poradzą sobie w placówce masowej lub integracyjnej. Są i te, którym od najwcześniejszych lat potrzebna jest specjalistyczna, znacznie zindywidualizowana opieka. Takie warunki zapewnia jedynie Przedszkole Nr 9 Specjalne przy naszym SOSW. Rodzice widzą pozytywne zmiany.

 Tutaj, pod okiem doświadczonych nauczycieli, dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem oraz ze sprzężeniami mają najlepsze szanse na wszechstronny rozwój.

Praca edukacyjna z dzieckiem rozpoczyna się od szczegółowej diagnozy, która obejmuje wielogodzinną obserwację funkcjonowania dziecka, przegląd dokumentacji pedagogicznej, medycznej i innej oraz rozmowy z rodzicami, którzy najlepiej znają swoje pociechy.

Na tej podstawie opracowuje się indywidualny program terapeutyczny, który realizowany jest przez wszystkie osoby pracujące z dzieckiem. Oczywiście, jak w każdym przedszkolu jest czas na naukę i zabawę, odpoczynek i spacery. Najważniejsza jednak jest rewalidacja, która przenika wszystkie obszary pracy z przedszkolakiem.

Dzieci są usprawniane podczas każdej czynności. Dotyczy to między innymi porozumiewania się w przypadku, gdy dziecko nie potrafi lub nie może mówić. Wszyscy pracownicy znają metody komunikacji alternatywnej, między innymi system znaków i gestów MAKATON i dzięki temu nie rozumiane do tej pory przez otoczenie dzieci szybko zyskują możliwość wyrażenia swojej potrzeby, np.: koniec, jeszcze, jeść, pić, spać, toaleta, bawić się, itd.

Praca w małej grupie daje nieocenione możliwości dostosowania metod i tematyki zajęć do potrzeb każdego dziecka. Komuś, kto ma kłopoty ze wzrokiem, czy słuchem, oferuje się zabawy rozwijające te zmysły, kto nie toleruje głośnych dźwięków ma sposobność pracy z dala od grupy, w ciszy i spokoju. Dlatego też w przypadku każdego dziecka już po kilku miesiącach widoczny jest postęp: dzieci są spokojniejsze, potrafią się na dłużej skupić na wykonywanym zadaniu, uczą się rozumieć nowe słowa i gesty, poznają nowe zabawy. Każdy powoli przełamuje swoje ograniczenia: znosi przez chwilę obecność innych dzieci, włącza się do wspólnej zabawy, dotyka przedmiotów, które uprzednio budziły jego lęk, patrzy na twarz rozmówcy.

Rodzice często podkreślają pozytywne zmiany, jakie zachodzą w funkcjonowaniu ich dzieci. Widzą, że np. dziecko korzysta już z toalety, zna wiele nowych słów, jest radosne, uśmiechnięte, lepiej śpi i chętnie chodzi do przedszkola. Wszystko to jest efektem systematycznej pracy, jaką doświadczona kadra może wykonywać w optymalnych warunkach Przedszkola Specjalnego.

Nabór do naszego Przedszkola Specjalnego trwa cały rok. Wszelkie informacje można uzyskać w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, w którym przedszkole działa, przy ul. Sienkiewicza 27, pod nr tel. 77 418 16 49.

 

Materiał: SOSW
 

 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku