strona główna

06.05.2019

V Wojewódzkie Warsztaty Przyrodnicze "W Górach"

 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym odbyły się po raz piąty Wojewódzkie Warsztaty Przyrodnicze dla uczniów szkół przysposabiających do pracy. Przystąpiło do nich dwudziestu siedmiu uczestników, którzy pracowali w trzyosobowych zespołach. Byli to uczniowie z Głubczyc, Namysłowa, Dobrodzienia, Opola, Prudnika, Głogówka, Strzelec Opolskich, Zawadzkie i Kluczborka.

 

 


Przed oficjalnym rozpoczęciem uczestnicy wraz ze swoimi opiekunami zostali ugoszczeni słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez uczniów kształcących się w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Czas oczekiwania upływał w miłej atmosferze na przyjemnej konwersacji.

Wojewódzkie Warsztaty Przyrodnicze uroczyście otworzyła pani kierownik Internatu Małgorzata Kaczmarek. W części oficjalnej nastąpiło przywitanie uczestników oraz nauczycieli przybyłych na warsztaty.  Konkurs objął honorowym patronatem marszałek województwa opolskiego Pan Andrzej Buła.

Całą uroczystość prowadzili nauczyciele: Beata Rokita – Wronowska oraz Sławomir Tetelmajer. Miłą niespodzianką dla zgromadzonych gości była prezentacja przedstawiająca poprzednie edycje konkursu. Wystąpił również zespół taneczny Iskierka prowadzony przez Panie Urszulę Neugebauer oraz Dagmarę Gawrońską, który oczarował gości tańcem z różnych stron świata.

Po części oficjalnej nastąpiła zasadnicza część warsztatów, czyli rozwiązywanie zadań konkursowych: praktycznych i teoretycznych. Uczestnicy mieli za zadanie między innymi: wykleić roślinę z pociętych puzzli, wkleić i pokolorować obrazki obok odpowiednich znaków występujących na terenach górskich, wykazać się znajomością niebezpieczeństw w górach oraz sposobów zapobiegania im. Było też zadanie dotyczące odpowiedniego wyposażenia plecaka turysty, a także rozpoznawanie zwierząt występujących w polskich pasmach górskich.


Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali organizatorzy i opiekunowie uczniów. W czasie ogłoszenia wyników wręczono podziękowania dla nauczycieli  oraz medale, dyplomy i nagrody dla wszystkich uczestników konkursu. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy III: Kamil Zdaniewicz, Adriana Wodara oraz Kamil Wilczyński.

 Coroczne spotkania uczniów i nauczycieli na Wojewódzkim Konkursie Przyrodniczym to nie tylko sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczestników, ale przede wszystkim spotkanie się w gronie znajomych i przyjaciół,  zacieśnienie współpracy między szkołami oraz zawiązanie więzi koleżeńskich. Świadczą o tym wpisy do kroniki szkolnej, a przede wszystkim uśmiechnięte twarze na zdjęciach.

Za dekorację i przygotowanie świetlicy odpowiedzialna była pani Barbara Krupa,  dekorację i nakrycie stołów – pani Jolanta Jyż, Maria Boroń. Dyplomy i podziękowania, ułożenie pytań i czuwanie nad przebiegiem konkursu – pani Beata Rokita – Wronowska. Pan Sławomir Tetelmajer – prowadzenie konkursu, przygotowanie prezentacji.

Organizatorzy wojewódzkich warsztatów przyrodniczych serdecznie dziękują wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przebieg konkursu oraz przybyłym na uroczystość gościom.


Oprac. SOSW w Kluczborku
 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku