strona główna

3.04.2014

Jak zarządzać sprzedażą, rozwojem i pracownikami małej i średniej firmy?

 

Firma szkoleniowa Solution sp. z o.o. do udziału w bezpłatnym projekcie szkoleniowym pt. "Jak zarządzać sprzedażą, rozwojem i pracownikami małej i średniej firmy?"

Każdy uczestnik może wziąć udział maksymalnie w 4 szkoleniach – po 2 z każdego bloku tematycznego.


I. Blok kompetencji zarządczych:
1. Rola szefa w małej firmie.
2. Efektywna organizacja pracy.
3. Kontrola, nadzór i dyscyplinowanie pracowników.
4. Motywowanie i rozwój pracowników.
 

II. Blok kompetencji sprzedażowych:
1. Aktywna sprzedaż w małej firmie.
2. Obsługa klienta i zarządzanie relacjami z klientem.

3. Skuteczne zarządzanie zróżnicowanym zespołem.
4. Osobista efektywność pracownika.


Profesjonalne 2-dniowe szkolenia są prowadzone przez profesjonalistów i odbywają się w Hotelu Mercure w Opolu.

  • Niewielkie grupy szkoleniowe pozwalają konsultantowi na poświęcenie uwagi każdemu uczestnikowi oraz wymianę doświadczeń.

  • Podczas każdego szkolenia zapewniamy wyżywienie – przerwy kawowe i lunch oraz możliwość skorzystania z darmowego noclegu (dotyczy osób dojeżdżających na szkolenia – do wyczerpania puli noclegów).

  • Uczestnik otrzymuje komplet materiałów (segregator z materiałami, niezbędniki, notes, długopis) oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

  • Istnieje możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

  • Dodatkowo w ramach projektu oferujemy doradztwo poszkoleniowe bezpośrednio związane z tematyką szkoleń. Składają się z dwóch etapów: doradztwa indywidualnego (pomoc we wdrożeniu kompetencji oraz nowej wiedzy zdobytej na szkoleniach) oraz doradztwa grupowego (wizyta doradcy w firmie - ocena stopnia wdrożenia wiedzy i umiejętności nabytych na szkoleniach oraz zmian w organizacji)

By wziąć udział w projekcie należy spełniać następujące warunki uczestnictwa:
• osoba samozatrudniona lub właściciel, menedżer bądź pracownik mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, którego siedziba lub jednostka organizacyjna znajduje się na terenie województwa opolskiego.
• prowadzenie działalności w jednej z następujących branż: spożywcza, chemiczna, metalurgiczna, energetyczna, budowlana, drzewna lub usługowa.
• niekorzystanie w okresie do 26.07.2012 r. ze wsparcia szkoleniowego udzielanego w województwie opolskim w ramach Poddziałania 8.1.1. PO KL w latach 2007 – 2010.
• nie przekroczenie dopuszczalnego progu pomocy de minimis.
 

Zarówno szkolenia jak i doradztwo są w 100% dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Skontaktuj się z naszym konsultantem:
Sandra Wilczewska, tel. 668 32 97 40, e-mail: opole@solution.pl
www.solution.pl/opole
 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku