strona główna

9.04.2013

To się opłacało!
 

Sezon grzewczy dobiega (mamy nadzieję) końca. To okazja by przytoczyć dane z raportu firmy Siemens, która realizuje w naszym powiecie projekt mający na celu zmniejszenie zużycia prądu i ciepła w budynkach oświatowych powiatu kluczborskiego.

Umowa z Siemensem gwarantowała powiatowi oszczędności w zużyciu ciepła w tych obiektach na poziomie 23 procent. Jak wynika z raportu za rok 2012 – osiągnięte oszczędności to 33,5 procent. Więcej niż gwarantowane.

Gdyby przyjrzeć się poszczególnym jednostkom, to największe oszczędności
w zużyciu ciepła raport odnotowuje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
w Kluczborku, z zakładanych 30 procent do aż 67.

Jeśli chodzi o oszczędności w mocy oświetlenia umowa gwarantowała – 27,05 procent. I ten poziom został osiągnięty.

Przy wzroście cen za ciepło i prąd rachunki za zużycie w budynkach oświatowych byłyby ogółem o ponad 200 tys. zł wyższe, gdyby nie zrealizowane w nich remonty i modernizacje, mające na celu podniesienie efektywności energetycznej, które – co bardzo ważne - poprawiły jednocześnie stan techniczny obiektów.

Przypomnijmy: zakres wykonanych prac obejmował m.in. ocieplenia budynków, wykonanie nowych elewacji, izolacji, wymianę okien, drzwi, instalację solarów i kotłowni na biomasę czy wymianę oświetlenia na energooszczędne.


Prace przeprowadzono w następujących obiektach:

  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Skłodowskiej-Curie 13,

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących przy ul. Mickiewicza 10,

  • Zespół Szkół Licealno-Technicznych przy ul. Sienkiewicza 20,

  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy ul. Sienkiewicza 27,

  • internat przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym,

  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Byczyńskiej 7,

  • Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy ul. Konopnickiej 11,

  • pracownia zajęć praktycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Katowickiej.


Zużycie energii w szkołach jest teraz monitorowane i sterowane.


Powiat otrzymał na inwestycję 1,4 mln zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz 2,7 mln zł preferencyjnej pożyczki. Co ważne, jeśli zakładane oszczędności nie zostaną osiągnięte, firma Siemens dopłaca różnicę.
 

 

Oprac. M. Kluf

 

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku