strona główna

23.08.2012

XXXIII Sesja Rady Powiatu

Sprawy związane ze zmianami budżecie oraz zmiany w wieloletniej prognozy finansowej to niektóre z tematów jakimi zajmą się radni powiatu na najbliższej sesji, która odbędzie się odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku, w najbliższy czwartek (30.08) o godz. 12.00.

A oto szczegółowy porządek obrad:

1. Sprawy porządkowo-organizacyjne:
a/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b/ zatwierdzenie porządku obrad,
c/ zatwierdzenie protokołu z XXI i XXII sesji.

2. Interpelacje i zapytania radnych.


3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2012 Nr XV/104/2011 Rady Powiatu w Kluczborku,
b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
d/ stanowiska o stwierdzenie wygaśnięcia zobowiązania z tytułu pożyczki udzielonej przez Powiat Kluczborski Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kluczborku,
e/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres oznaczony do 3 lat,
po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Kluczborskiego,
f/ wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kluczborskiego na rzecz gminy Lasowice Wielkie.
g/ likwidacji szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Kluczborski,

4. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
5. Udzielenie upoważnienia Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia skargi pani Irmgard Prochotta na Starostę Kluczborskiego.
6. Udzielenie upoważnienia Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia skargi pani Rity Krzywickiej na Starostę Kluczborskiego.
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w Kluczborku za okres od 6.06.2012 r. do 14.08.2012 r.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie obrad.
 

Oprac. M. Kluf
 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku