strona główna

28.05.2013

XXXI Sesja Rady Powiatu

 

29 maja 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku odbędzie się kolejna, XXXI Sesja Rady Powiatu. Początek obrad o godz. 12.00.

Oto szczegółowy porządek obrad:

1. Sprawy porządkowo-organizacyjne:

a/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b/ zatwierdzenie porządku obrad,
c/ zatwierdzenie protokołu z XXX sesji.

2. Interpelacje i zapytania radnych.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2013 Nr XXVII/209/2012 Rady Powiatu w Kluczborku,

b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

c/ ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Specjalne Nr 9 w Kluczborku,

d/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem szpitalnym stanowiącej własność Powiatu Kluczborskiego, położonej w Kluczborku przy ul. M.C. Skłodowskiej 23

e/ zmiany Uchwały Nr XXV/145/2008 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Dobry Start” w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego,

f/ wyrażenia woli udziału Powiatu Kluczborskiego w procesie przygotowania płaszczyzny współpracy w ramach tworzonego Obszaru funkcjonalnego Kluczbork Kluczbork-Namysłów-Olesno.


4. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w Kluczborku za dzień od 16.04.2013 r. do 14.05.2013 r.

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie obrad.

 

Oprac. M. Kluf

 

 

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku