strona główna

25.11.2013

XXXVII Sesja Rady Powiatu

 

Informacja w zakresie opracowania Strategii Rozwoju Powiatu na lata 2014 – 2020, podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań do realizacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to niektóre z tematów, którymi zajmą się radni powiatu na najbliższej sesji - 28 listopada.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
i Urzędu Miejskiego w Kluczborku. Początek obrad o godz. 12.00

Oto szczegółowy porządek obrad:

1. Sprawy porządkowo-organizacyjne:
a/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b/ zatwierdzenie porządku obrad,
c/ zatwierdzenie protokołu z XXXV i XXXVI sesji.

2. Interpelacje i zapytania radnych.

3. Informacja w zakresie opracowania Strategii Rozwoju Powiatu na lata 2014-2020 – prezentacja Grupy Ergo Sp. z o.o . Wrocław - pani Małgorzata Ziółkowska.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2013 Nr XXVII/209/2012 Rady Powiatu w Kluczborku,
b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c/ zmiany Uchwały Nr XXIX/227/2013 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia zadań do realizacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2013 rok,
d/ wystąpienia Powiatu Kluczborskiego ze stowarzyszenia pn. Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew z siedzibą w Łodzi.

5. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych

6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w Kluczborku za okres od dnia 23.10.2013 r. do 13.11.2013 r.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie obrad.
 

 

Oprac. M. Kluf

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku