strona główna

24.09.2012

XXIV Sesja Rady Powiatu

Sprawy związane z budżetem powiatu, mieniem powiatu oraz zmiany w wieloletniej prognozie finansowej to niektóre tematy, którymi zajmą się radni na najbliższej sesji, w czwartek 27 września 2012 r.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku, o godz. 12.00.

Porządek obrad:


1. Sprawy porządkowo-organizacyjne:
a/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b/ zatwierdzenie porządku obrad,
c/ zatwierdzenie protokołu z XXIII sesji.


2. Interpelacje i zapytania radnych.


3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2012 Nr XV/104/2011 Rady Powiatu w Kluczborku,
b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowe,
c/ wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości położonej w Polanowicach stanowiącej własność Powiatu Kluczborskiego na rzecz Gminy Byczyna,
d/ wyrażenia opinii w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości budynkowej stanowiącej własność Powiatu Kluczborskiego, położonej w Kluczborku przy ul. Sienkiewicza 20 B,
e/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu na okres 10 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Kluczborskiego przy ul. Sienkiewicza 20 B,
f/ rozpatrzenia skargi pani Rity Krzywickiej na Starostę Kluczborskiego,
g/ rozpatrzenia skargi pani Irmgard Prochotty na Starostę Kluczborskiego,
 

4. Przedstawienie Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2012 roku wraz z Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kluczborskiego (opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2012 roku).


5. Upoważnienie dla Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia skargi pani Bożeny Pilarz na panią Irenę Ilków - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku.


6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w Kluczborku za okres od 21.08.2012 r. do 12.09.2012 r.

8.Wolne wnioski i zapytania.

9. Zamknięcie obrad.
 

Oprac. M. Kluf
 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku