strona główna

23.10.2012

XXV Sesja Rady Powiatu

W porządku obrad znalazło się m.in. uchwalenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na przyszły rok, informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012, zmiany w budżecie.

Sesja odbędzie się tradycyjnie w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Rozpoczęcie o godz. 12.00.

Oto szczegółowy porządek obrad:

1. Sprawy porządkowo-organizacyjne:
a/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b/ zatwierdzenie porządku obrad,
c/ zatwierdzenie protokołu z XXIV sesji.

2. Interpelacje i zapytania radnych.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2012 Nr XV/104/2011 Rady Powiatu w Kluczborku,
b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c/ wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na Uchwałę Nr 21/33/2012 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 19 września 2012 r.,
d/ uchwalenia „Rocznego programu współpracy powiatu kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok”.

4. Informacja Zarządu Powiatu w Kluczborku o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kluczborskiego za rok szkolny 2011/2012.

5. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w Kluczborku za okres od 19.09.2012 r. do 10.10.2012 r.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie obrad.
 


Oprac. M. Kluf

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku