strona główna

17.04.2014

Czterdziesta sesja Rady Powiatu   

 

Najbliższa sesja odbędzie się 24 kwietnia br. (w czwartek) w sali konferencyjnej UM i Starostwa Powiatowego w Kluczborku. W programie obrad jest między innymi przyjęcie sprawozdań na temat wspópracy powiatu z organizacjami pozarządowymi, na temat bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie czy z działalności Komendy Powiatowej Policji w minionym roku.

Sesja rozpocznie się o godz. 13.00. A oto szczegółowy porządek obrad:


1. Sprawy porządkowo-organizacyjne:
a/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b/ zatwierdzenie porządku obrad,
c/ zatwierdzenie protokołu z XXXIX sesji.

2.Interpelacje i zapytania radnych.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:
a/zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2014 Nr XXXVIII/288/2013 Rady Powiatu w Kluczborku,
b/zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c/ przyjęcia Powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych,
d/ przyjęcia Regulaminu Powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych,
e/przekształcenia Domu Dziecka „Nasz Dom Bogacica – Bąków” z siedzibą w Bogacicy w Centrum Opieki nad Dzieckiem w Bogacicy,
f/przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku za rok 2013,
g/przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Kluczborku na 2014 rok.

4. Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla powiatu kluczborskiego.

5. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kluczborskiego za 2013 rok.

6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku.

7. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku oraz ocena sytuacji kryminalno-porządkowej i stanu zagrożeń na terenie powiatu kluczborskiego w 2013 roku.

8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w Kluczborku za okres od 18.02.2014 r. do 17.03.2014 r.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zamknięcie obrad.
 

Oprac. M. Kluf

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku